ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГАБРА   (Код в регистъра: 5)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 86.95 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Невестино, Населено място: с. Църварица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - район Перник - ул."Благой Гебрев" № 15, ет.1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.6660 от 05.12.1949 г., бр. на Държавен вестник 1-4-5-6660-1949


Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.2608 от 14.12.1960 г., бр. 5/1961 на Държавен вестник 2608-1960 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.364 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 364-1999 г.
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-350 от 08.04.2010 г., бр. 37/2010 на Държавен вестник 350-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Естествена популация от черен бор - типичен само за този район.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС