ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА)   (Код в регистъра: 6)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 41.29 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Черноочене, Населено място: с. Женда

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.14827 от 29.06.1951 г., бр. на Държавен вестник 1-4-6-14827-1951


Документи за промяна:

1. Постановление на Министерски Съвет No.14827 от 29.06.1951 г., бр. на Държавен вестник
2. Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник
3. Прекатегоризация със Заповед No.365 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 365-1999 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-640 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 640-2012 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-854 от 28.12.2017 г., бр. 13/2018 на Държавен вестник 854-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Естествени черноборови гори.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС