ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АРДАЧЛЪКА   (Код в регистъра: 7)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 123.88 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Котел, Населено място: с. Боринци, с. Стрелци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1394 от 27.02.1950 г., бр. на Държавен вестник 1-4-7-1394-1950


Документи за промяна:

1. Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 29.09.1951 г., бр. на Държавен вестник
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.2674 от 29.06.1971 г., бр. на Държавен вестник 2674-1971 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.366 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 366-1999 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-360 от 30.05.2017 г., бр. 50/2017 на Държавен вестник 360-2017 г.
6. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-685 от 20.10.2017 г., бр. 91/2017 на Държавен вестник 685-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Естествена елова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска планина


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС