ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕШОВАТА ГОРА   (Код в регистъра: 103)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.96 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: с. Деляновци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.328 от 08.05.1992 г., бр. 43/1992 на Държавен вестник 328-1992 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-52 от 30.01.2008 г., бр. 39/2008 на Държавен вестник 52-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находище на снежно кокиче; двуцветен синчец; жълт минзухар и други.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се голи сечи и реконструкции
4. Забранява се бране на цветя за букети и събиране на билки
5. Забранява се паша на домашни животни целогодишно


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС