ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАРАКУЗ   (Код в регистъра: 107)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 74.07 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Алфатар, Населено място: гр. Алфатар

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.798 от 23.10.1992 г., бр. 90/1992 на Държавен вестник 798-1992 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-563 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 563-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на естествено липово находище.

Режим на дейности:
1. 1. Забранява се всякакво строителство;2. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни;3. Забранява се събиране на растения и липов цвят;
2. 4. Забранява се ловуване в периода март - юли;5. Забранява се паша на домашни животни;6. Забранява се лагеруване и палене на огън.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Лудогорие


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС