ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЪБЕТО   (Код в регистъра: 143)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.34 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Нови извор

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.650 от 23.11.2000 г., бр. 100/2000 на Държавен вестник 650-2000 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-852 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 852-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна благуново-летен дъбова гора, единствената равнинна естествена дъбова гора в област Пловдив.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на всякакви сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се паша на домашни животни;
3. Забранява се бивакуване и палене на огън;
4. Забранява се замърсяване с битови и други видове отпадъци.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС