ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШУМАКА   (Код в регистъра: 155)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.5 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Медковец, Населено място: с. Сливовик

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД899 от 22.11.2001 г., бр. 110/2001 на Държавен вестник 899-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни местообитанията и популациите на растителни видове с ограничено разпространение в природата.
2. Опазване на редкия растителен вид полско котенце Pulsatilla Pratensis.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в режима на стопанисване;
2. Забранява се паленето на суха трева;
3. Забранява се пашата преди 15 юни;
4. Забранява се брането на букети, събирането на билки, както и изкореняване или увреждане по какъвто и да било начин на екземплярите на защитения вид полско котенце;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС