ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЯЙЛАТА   (Код в регистъра: 172)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 45.3 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Каварна, Населено място: с. Свети Никола

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.1047 от 22.12.1987 г., бр. 2/1988 на Държавен вестник 1047-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-822 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 822-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на защитени видове растения и животни и техните местообитания.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето,чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета
2. Забранява се разкриване на кариери;
3. Забранява се строителство на сгради и пътища
4. Забранява се паша на домашни животни
5. Забранява се унищожаване или повреждане на растителността
6. Забранява се ловуване
7. Забранява се сечи, освен отгледни и санитарни

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Комплекс Калиакра
2. ЗЗ по директивата за птиците: Калиакра


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС