ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧИРПАНСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 174)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 58.0 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Чирпан, Населено място: гр. Чирпан

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-3384 от 08.12.1966 г., бр. 7/1967 на Държавен вестник 3384-1966 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-850 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 850-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се да се преследват или убиват дивите животни или техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите
3. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения образ на местността, включително и водните течения


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС