ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР   (Код в регистъра: 192)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.1 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Самоводене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-3039 от 03.10.1974 г., бр. 88/1974 на Държавен вестник 3039-1974 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1307 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1307-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на дървовидна /турска/ леска.

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък по всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за камък, пясък или пръст, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи

Припокриване (частично или пълно):
Защитена местност: ДЕРВЕНТА


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС