ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АРАМЛИЕЦ   (Код в регистъра: 276)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 140.8 хектара

Местоположение:
1. Област: Пазарджик, Община: Панагюрище, Населено място: с. Поибрене
2. Област: София, Община: Ихтиман, Населено място: с. Белица
3. Област: София, Община: Мирково, Населено място: с. Каменица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.2419 от 12.12.1969 г., бр. 93/1969 на Държавен вестник 2419-1969 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-411 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 411-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни за подобряване санитарното състояние и защитно-украсното значение на горите;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се разкриване на кариери, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около обекта.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС