ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОБОРИЩЕ   (Код в регистъра: 287)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 203.8 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Панагюрище, Населено място: гр. Панагюрище, с. Оборище

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.256 от 25.02.1969 г., бр. на Държавен вестник 256-1969 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-422 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 422-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС