ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОРОВАНСКА МОГИЛА   (Код в регистъра: 294)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 198.8 хектара

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Борован, Населено място: с. Борован
2. Област: Враца, Община: Враца, Населено място: с. Оходен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.316 от 20.02.1961 г., бр. 31/1961 на Държавен вестник 316-1961 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-638 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 638-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването, гърменето, събирането на яйцата на полезния дивеч, както и всички действия, които рушат и загрозяват защитения обект.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС