ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИГЛИКИНА ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 363)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 9.2 хектара

Местоположение:
Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: гр. Търговище

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-448 от 25.04.1984 г., бр. 40/1984 на Държавен вестник 448-1984 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-955 от 25.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 955-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване естествено находище на растителния вид лечебна иглика (Primula verus L.), лечебно растение под ограничителен режим на ползване.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и отгледни
2. Забранява се пашата на домашни животни
3. Забранява се извършването на минно-геоложки и други дейности, с които се нарушава естествения облик на района
4. Забранява се събирането на билки и бране на цветя
5. Забранява се ловуването


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС