ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЪБОВЕТЕ   (Код в регистъра: 364)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.5 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: с. Илия Блъсково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД956 от 25.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 956-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна гора от летен дъб на възраст около 200 години.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблото, кастрене, чупене на клони и др., които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС