ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛИПАКА   (Код в регистъра: 396)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 13.37 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Грамада, Населено място: с. Милчина лъка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1080 от 21.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1080-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-827 от 07.12.2009 г., бр. 8/2010 на Държавен вестник 827-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитания на застрашени, уязвими и редки растителни видове, като йорданова теменуга, момкова сълза, бодлив залист и др.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС