ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 406)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 25.54 хектара

Местоположение:
Област: Разград, Община: Самуил, Населено място: с. Хърсово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-416 от 12.06.1979 г., бр. 56/1979 на Държавен вестник 416-1979 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1200 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1200-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-425 от 24.06.2009 г., бр. 63/2009 на Държавен вестник 425-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местност с вековни дървета от зимен дъб

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, които биха довели до повреждането на вековните дървета
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се всякакво строителство или разширяване на съществуващите сгради, както и изкопните работи
4. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
5. Забранява се разрушаване на гнездата на птиците и вземане на яйцата и малките им


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС