ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИБАРНИЦИТЕ   (Код в регистъра: 410)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 51.19 хектара

Местоположение:
1. Област: Разград, Община: Цар Калоян, Населено място: гр. Цар Калоян
2. Област: Русе, Община: Ветово, Населено място: гр. Ветово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1145 от 16.12.1981 г., бр. 102/1981 на Държавен вестник 1145-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1204 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1204-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-423 от 24.06.2009 г., бр. 63/2009 на Държавен вестник 423-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на червен (ръждив) ангъч (Tadorna ferruginea Pall.).

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването
2. Забранява се извършването на всякакво строителство
3. Забранява се провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС