ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БУРГАСКИ СОЛНИЦИ   (Код в регистъра: 503)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 965.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Рудник

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-418 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 418-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища, с изключение на разширението на пътя Бургас-Поморие;
2. Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3. Забранява се създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни;
4. Забранява се ловуване, гърмене и използуването на водоемите за развъждане на диви и домашни животни;
5. Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
6. Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица;
7. Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
8. Разрешава се пашата на домашни животни с изключение на свине;
9. Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават екологичните условия в резервата;
10. Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на резервата;
11. Разрешава се изгражданите на парк ""Езеро"" в южната част на езерото.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Атанасовско езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС