ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕРСИН   (Код в регистъра: 537)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 551.3 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-284 от 03.04.2012 г., бр. 38/2012 на Държавен вестник 284-2012 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на характера на съществуващата растителност;
2. Забранява се всякакво строителство;
3. Забранява се разораването и усвояването на земята за селскостопански нужди;
4. Разрешава се пашата на добитък;
5. Разрешава се експлоатацията на усвоените тополови мероприятия, като при следващите залесявания се внася върба;
6. Разрешава се регулиране числеността на дивеча, от затвора в гр. Белене.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС