ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАНЬОНА   (Код в регистъра: 538)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.58 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Каспичан, Населено място: с. Каспичан

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-330 от 23.04.2012 г., бр. 44/2012 на Държавен вестник 330-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид нарязанолистен тъжник (Spirea crenata L.) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забранява се пръскане с пестициди;
7. Забранява се палене на огън.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС