ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХЪЛМА СКАЛАТА   (Код в регистъра: 567)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.68 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: с. Левуново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-232 от 11.03.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 232-2013 г.

Документи за промяна:

Заповед No.РД-643 от 14.08.2013 г., бр. 89/2013 на Държавен вестник 643-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Катерлива ефедра (Ephedra fragilis) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС