ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АТОЛУКА   (Код в регистъра: 6)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 299.29 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Брацигово, Населено място: с. Равногор

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.1900 от 05.08.1969 г., бр. 82/1969 на Държавен вестник 1-6-6-1900-1969


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-10 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник 10-1985 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-27 от 19.02.2016 г., бр. 11/2016 на Държавен вестник 27-2016 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор и смърч.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни
2. Забранява се разкриване на кариери, извършване на минно-геоложки дейности, с които се нарушава водния режим или естествения облик на местността
3. Забранява се ловуването
4. Забранява се осъществяването на смолодобив
5. Забранява се прокарване на нови пътища или въжени линии
6. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни до разработването на устройствения проект за защитения обект
7. Забранява се всякакво строителство, освен предвиденото в устройствения проект на защитения обект
8. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС