ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЛОКИТА   (Код в регистъра: 7)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 65.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1754 от 16.06.1970 г., бр. 53/1970 на Държавен вестник 1754-1970 г.

Документи за промяна:

1. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-477 от 11.07.2001 г., бр. 74/2001 на Държавен вестник 477-2001 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-727 от 25.09.2013 г., бр. 89/2013 на Държавен вестник 727-2013 г.
3. Заповед No.РД-263 от 11.05.2018 г., бр. 45/2018 на Държавен вестник 263-2018 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на фиорди и скални образувания

Режим на дейности:
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, кастрене, обелване на дърветата и храстите, изкореняване и късане на цветята, дълбаене на подписи, засичане, боядисване, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността, скалите и замърсяване на водите;
2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време;
3. Забранява се палене на огън извън определените за целта места;
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни;
5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства;
6. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта;
7. Забранява се преминаването на каквито и да е превозни средства определени за пешеходци и откриване на нови пътища за транспортни средства;
8. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на пясъчната покривка, къртене на камъни, хвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които нарушават природната обстановка около защитения обект.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС