ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

   

Контакти

Изпълнителна Агенция по Околна Среда
Изпълнителен директор: Георги Балчев
София, бул."Цар Борис III" № 136

Отдел "Отпадъци"
Ръководител: Яни Драготинов
Тел.: 02/940-64-15 и 02/940-64-13
E-mail: wastemon@eea.government.bg

Отдел "Разрешителни по КПКЗ"
Ръководител: инж. Борислав Чаушев
Тел.: 02/940-64-68 и 02/940-64-71
E-mail: permit@eea.government.bg или ippc@eea.government.bg

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01