ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

   

Контакти

Изпълнителна Агенция по Околна Среда
Изпълнителен директор: д-р инж. Ваня Григорова
София, бул."Цар Борис III" № 136

Отдел "Отпадъци"
Ръководител: Веселина Рошлева
Тел.: 02/940-64-15 и 02/940-64-13
E-mail: wastemon@nfp-bg.eionet.eu.int

Отдел "Разрешителни по КПКЗ"
Ръководител: Гергана Чешмеджиева
Тел.: 02/940-64-68 и 02/940-64-71
E-mail: permit@nfp-bg.eionet.eu.int или ippc@nfp-bg.eionet.eu.int

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01