ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Операция с отпадъци:
Код на отпадък:
Текст за търсене: (търсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието)


МОБИ ТРЕЙД
Разрешение № 15-ДО-00000232-01 от 16.11.2015 г.
БУЛСТАT 127001864
гр. Шумен, обл. Шумен
Директор: РУСЛАН ИВАНОВ ЛЕОНКЕВ
Телефон: 830 412, 0899 199 599
Факс: 054/800536
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 8351; м. Теке дере, ПИ 83510.65.13
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ШУМЕН
  Разрешение № 15-ДО-00000238-01 от 05.08.2013 г.
  БУЛСТАT 202263781
  гр. Шумен, обл. Шумен
  Директор: НЕДКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
  Телефон: 0887-399-369
 • Площадка № 1 - гр. Шумен, област Шумен, бул. "Симеон Велики" № 12
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Търговище, област Търговище, Промишлена зона
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр. Шумен, област Шумен, община Шумен., ул. "Пролетарска" №2
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • БИАНА
  Разрешение № 15-ДО-00000247-03 от 22.06.2015 г.
  БУЛСТАT 127610363
  гр. Шумен, обл. Шумен
  гр.Шумен, ул. СТРУГА № 10
  Директор: ПОЛИНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
  Телефон: 0889 999 013
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 83510;ул.Асен Златаров
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 87610; Парцел УПИ № IV
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • МЕТАРЕКС
  Разрешение № 15-ДО-00000250-00 от 17.04.2013 г.
  БУЛСТАT 127530401
  гр. Шумен, обл. Шумен
  гр.Шумен, ул. АВГУСТ ПОПОВ № 45
  Директор: ВАЛЕРИ СТОЙКОВ ТОДОРОВ
  Телефон: 054/800 015
 • Площадка № 1 - гр. Нови Пазар, област Шумен, УПИ ХХVІІ в кв. 161
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
  Разрешение № 15-ДО-00000257-02 от 02.06.2014 г.
  БУЛСТАT 127619729
  гр. Шумен, обл. Шумен
  гр.Шумен, ул. ОХРИД № 11, ет. 2
  Директор: ХРИСТИАН ГИЧЕВ ХРИСТОВ
  Телефон: 0898 562 834
 • Площадка № 1 - гр. Нови Пазар, Индустриална зона, ул. "Цар Освободител"
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр. Шумен, Промишлена зона, ул. "Мадара" № 42
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ЕКОМАКС
  Разрешение № 15-ДО-00000259-01 от 14.07.2014 г.
  БУЛСТАT 127588326
  гр. Шумен, обл. Шумен
  Директор: ХРИСТИАН ГИЧЕВ ХРИСТОВ
  Телефон: 054 88 22 15
  Факс: 054 88 22 13
 • Площадка № 1 - обл. Шумен, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 42
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • КОМПАКТ
  Разрешение № 15-ДО-00000268-01 от 15.07.2014 г.
  БУЛСТАT 127060122
  гр. Шумен, обл. Шумен
  Директор: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВ
  Телефон: 0888 / 517 869
 • Площадка № 1 - гр. (с.) Шумен, промишлена зона, кв. 369А, УПИ IX , поземлен им
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ДИ-ЕР ГРУП
  Разрешение № 15-ДО-00000274-00 от 17.11.2014 г.
  БУЛСТАT 200732618
  гр. Шумен, обл. Шумен
  Директор: ШАКИР ЕРДИНЧ ХАСАН
  Телефон: +359 (0) 897 836 900
 • Площадка № 1 - с. Памукчи, ПИ № 145001
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • АДРЕС ДИЛЯНА СТИЛ
  Разрешение № 15-ДО-00000279-00 от 16.04.2015 г.
  БУЛСТАT 127582405
  гр. Шумен, обл. Шумен
  Директор: САШКО ДИМОВ КУНЕВ
  Телефон: 0899132217
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 36587;имот № 501.1126
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ВИАС
  Разрешение № 15-РД-00000008-00 от 28.09.2012 г.
  БУЛСТАT 127029365
  гр. Шумен, обл. Шумен
  ул." Ришки проход" № 68 А
  Директор: ВЕСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
  Телефон: 054 830837
 • Площадка № 1 - гр.Шумен, ул. "Ришки проход" № 68 А
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване • Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01