ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Операция с отпадъци:
Код на отпадък:
Текст за търсене: (търсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието)


ЙОНИКО-2004 ЕООД
Разрешение № 13-ДО-00000400-00 от 06.11.2012 г.
БУЛСТАT 126645137
гр. Нова Загора, обл. Сливен
гр Стара Загора, (бул.) "Цар Симеон Велики", № 167, вх. 0, ет. 5, ап. 20
Директор: ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ
Телефон: 0886 153 002
 • Площадка № 1 - гр. Стара Загора, ул. "Герасим Папазчев" № 4, ПИ № 5594-ЖП
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • СОРИКО ООД
  Разрешение № 13-ДО-00000412-03 от 08.12.2014 г.
  БУЛСТАT 119630779
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул. "П.Евтимий" № 89
  Директор: МИНКО ТАНЕВ МИНЧЕВ
  Телефон: 0457/62197
  Факс: 0457/62198
 • Площадка № 1 - гр.Нова Загора, поземлен имот с ид. 51809.509.5653
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ЕКОСЪН ЕООД
  Разрешение № 13-ДО-00000430-02 от 26.08.2013 г.
  БУЛСТАT 200925492
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул"Димитър Благоев" № 3
  Директор: ВЪЛЧКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
  Телефон: 0895 72 79 14
  Факс: 0457/ 06 80 55
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора,планоснимачен номер 3442, УПИ V
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • БЪГИ ООД
  Разрешение № 13-ДО-00000474-00 от 07.03.2013 г.
  БУЛСТАT 119100713
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  Директор: ДИНКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  Телефон: 0888 40 94 44; 0888 22 22 85;
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора,№ 51809.509.4969,51809.509.4968,51809.509.5688
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R03 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Сливен, УПИ XXV, кв.20, имот № 67338.603.264
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ЙОНИКО-2004 ЕООД
  Разрешение № 13-РД-00000152-00 от 03.09.2012 г.
  БУЛСТАT 126645137
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул. "Цар Симеон Велики", № 167, ап.20
  Директор: ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ
  Телефон: 0886 153002
  Факс: 042/ 637 085
 • Площадка № 1 - гр Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики", № 167, ап.20
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране

 • СОРИКО ООД
  Разрешение № 13-РД-00000155-08 от 05.01.2015 г.
  БУЛСТАT 119630779
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул. "Патриарх Евтимий" № 89
  Директор: МИНКО ТАНЕВ МИНЧЕВ
  Телефон: 0457/62197
  Факс: 0457/62198
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 89
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране

 • БЪГИ ООД
  Разрешение № 13-РД-00000186-00 от 22.01.2013 г.
  БУЛСТАT 119100713
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул. Никола Койчев, № 15
  Директор: ДИНКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  Телефон: 0457 28 073, GSM: 0888 40 94 44,
 • Площадка № 1 - гр.Нова Загора, ул. НИКОЛА КОЙЧЕВ № 15
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране

 • РОТОР ЕООД
  Разрешение № 13-РД-00000301-00 от 26.02.2015 г.
  БУЛСТАT 119673410
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  Директор: ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ
  Телефон: 0035945768711
  Факс: 0035945768648
 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 51809;ул. Ген. Мирски 5
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране • Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01