ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Операция с отпадъци:
Код на отпадък:
Текст за търсене: (търсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието)


ЕКОСЪН ЕООД
Разрешение № 13-ДО-00000430-02 от 26.08.2013 г.
БУЛСТАT 200925492
гр. Нова Загора, обл. Сливен
ул"Димитър Благоев" № 3
Директор: ВЪЛЧКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
Телефон: 0895 72 79 14
Факс: 0457/ 06 80 55
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора,планоснимачен номер 3442, УПИ V
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • СОКОЛ ООД
  Разрешение № 13-ДО-00000443-00 от 28.01.2013 г.
  БУЛСТАT 119677533
  с. Сокол, обл. Сливен
  Директор: МИТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
 • Площадка № 1 - с. Сокол, имот №200011 в УПИ VI
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • БЪГИ ООД
  Разрешение № 13-ДО-00000474-00 от 07.03.2013 г.
  БУЛСТАT 119100713
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  Директор: ДИНКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  Телефон: 0888 40 94 44; 0888 22 22 85;
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора,№ 51809.509.4969,51809.509.4968,51809.509.5688
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ВРН 69 ЕООД
  Разрешение № 13-ДО-00000496-00 от 16.09.2013 г.
  БУЛСТАT 202620991
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  Директор: ВЕСЕЛИН РАДНЕВ НЕДКОВ
  Телефон: 0882/ 940 919
  Факс: 0898/ 427 300
 • Площадка № 1 - гр. Нова Загора, ПИ 51809.505.3305
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • БЪГИ ООД
  Разрешение № 13-РД-00000186-00 от 22.01.2013 г.
  БУЛСТАT 119100713
  гр. Нова Загора, обл. Сливен
  ул. Никола Койчев, № 15
  Директор: ДИНКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  Телефон: 0457 28 073, GSM: 0888 40 94 44,
 • Площадка № 1 - гр.Нова Загора, ул. НИКОЛА КОЙЧЕВ № 15
  • Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
   • Т - Транспортиране • Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01