ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Въпроси и отговори
Нов въпрос
Здравейте,
При въвеждане на замърсители в част въздух и води, се изтрива въведеният преди това замърсител. Следвам процедурата "добави", попълвам данните за съответният замърсител, активирам "запис" и на страницата се показва въведеният замърсител на мястото на предходният. Моля за съдействие!
Екатерина Крачанова
28.03.2022
Вчера въведохме данните да 2021 г. След потвърждаване от оператора установихме, че част от записаните данни в началото на таблицата липсват - има нули, вместо 1 за броя на инсталациите, 8760 за експл. часове и 31 за броя на работниците...
Опитахме и вчера и днес да направим корекция - не ни позволява. Как да постъпим?
Николай Кисьов
04.02.2022
Уникалният идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) дали е националният код?Веселина Кьосева
16.10.2020

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01