ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Новини

03.01.2017
Докладване за 2016г.
Операторите със задължение за докладване по Регламент 166/2006 трябва да въведат данни в системата за докладване по ЕРИПЗ до 31.03.2017г.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01