Секторни ръководства за прилагане изискванията на наредба №7/2003г. към инсталациите от съответните категории дейности

Ръководство №1 Нанасяне на слепващи покрития. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №2 Нанасяне на покрития. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5;
Ръководство №3 Нанасяне на покритие върху рулони. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №4 Химическо чистене. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №5 Производство на обувки. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №6 Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №7 Производство на фармацевтични продукти. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №8 Печат. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5;
Ръководство №9 Преработка на каучук. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №10 Почистване на повърхности. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №11 Извличане на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №12 Пребоядисване на моторни превозни средства. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №13 Покрития върху намотъчен проводник. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №14 Импрегнация на дървесина. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №15 Ламиниране на дървесина и пластмаса. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3;
Ръководство №16 Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствията с Наредба №7/2013. Приложение 1, Приложение 3;
Ръководство №17 Определяне, оценка и избор на най – добри налични техники за ограничаване на емисиите на ЛОС.

Секторните ръководства за прилагане изискванията на наредба №7/2003г. към инсталациите от съответните категории дейности се издават от Министърът на околната среда и водите.

Ръководствата са аналогични на съответните им европейски ръководства и са съгласувани с министъра на икономиката и организациите на заинтересованите оператори на инсталации – браншови камари, съюзи и др.