ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

20. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

21. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

22. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

23. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

24. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

25. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

26. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

27. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

28. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

29. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

30. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

31. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

32. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

33. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

34. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

35. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

36. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

37. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

38. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИНТАШ Категория: Природна забележителност;

44. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

45. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

46. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

47. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

48. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

49. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

50. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

51. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

52. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

53. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

54. БИЧ Категория: Защитена местност;

55. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

57. БЛАТНО КОКИЧЕ - М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

61. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

62. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

63. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

64. БОАТИН Категория: Резерват;

65. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

66. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

67. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

68. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

69. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

70. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

71. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

72. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

73. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

74. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

75. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

76. БОРИНО Категория: Защитена местност;

77. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

78. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

79. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

80. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

81. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

82. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

83. БОСНА Категория: Защитена местност;

84. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

85. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

86. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

87. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

88. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

89. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

90. БУКАКА Категория: Резерват;

91. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

92. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

93. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

94. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

95. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

96. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

97. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

98. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

99. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

100. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

101. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

102. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

103. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

104. ВАЯ Категория: Защитена местност;

105. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

110. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

113. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

114. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

115. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

116. ВИДА Категория: Защитена местност;

117. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

120. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

121. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

122. ВИТОША Категория: Природен парк;

123. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

124. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

128. ВОДНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

129. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА РЕКА БУКОВСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД СВ. ЯНА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДА - ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА, река Санданска Бистрица Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

149. ВОЛА Категория: Защитена местност;

150. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

151. ВРАНА Категория: Защитена местност;

152. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

153. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

154. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

155. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

156. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

157. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

158. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

159. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

160. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

161. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

162. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

163. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

164. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

165. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

166. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

167. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

168. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

169. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

170. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

171. ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

172. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

173. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

174. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

175. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

176. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

177. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

178. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

179. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

180. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

181. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

182. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

183. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

184. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

186. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

189. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

190. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

191. ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

193. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

194. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

195. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

196. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

197. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

199. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

200. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

201. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

202. ГОРЧОВА ВОДА Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

204. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

205. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

206. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

207. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

208. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

209. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

210. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

211. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

212. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

213. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

214. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

215. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

216. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

217. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

218. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

219. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

223. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

224. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

226. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

227. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

228. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

229. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

230. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

231. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

232. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

233. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

234. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

235. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

236. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

237. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

238. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

239. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

240. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

241. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

243. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

244. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

248. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

249. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

250. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

251. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

252. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

253. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

254. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

255. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

256. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

257. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

258. ДРУМА Категория: Защитена местност;

259. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

260. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

261. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

262. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

263. ДУПКАТА Категория: Резерват;

264. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

265. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

266. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

267. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

268. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

269. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

270. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

271. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

272. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

273. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

274. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

275. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

276. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

277. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

278. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

279. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

280. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

282. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

283. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

284. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

285. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

287. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

288. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

289. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

290. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

291. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

292. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

295. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

296. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

297. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

298. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

299. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

300. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

301. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

302. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

303. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

304. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

305. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

306. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

307. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

308. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

309. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

310. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

311. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

312. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

313. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

314. ИБЪР Категория: Резерват;

315. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

316. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

317. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

318. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

319. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

320. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

321. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

322. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

323. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

324. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

325. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

326. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

327. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

328. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

329. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

330. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

331. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

332. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

333. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

334. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

335. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

336. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

337. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

338. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

339. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

340. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

341. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

342. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

343. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

344. КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

345. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

346. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

347. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

348. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

349. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

350. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

351. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

352. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

353. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

356. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

357. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

358. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

359. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

360. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

361. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

362. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

363. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

364. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

365. КАТУНА Категория: Защитена местност;

366. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

367. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

368. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

369. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

370. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

371. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

372. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

373. КИТКА Категория: Резерват;

374. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

375. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

376. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

377. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

378. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

379. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

380. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

381. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

382. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

383. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

384. КОЗИЯ КАМЪК - СКАЛНО ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

385. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

386. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

387. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

388. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

389. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

390. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

391. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

392. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

393. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

394. КОНГУРА Категория: Резерват;

395. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

396. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

397. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

398. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

399. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

400. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

401. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

402. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

404. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

405. КОРИЯТА Категория: Природна забележителност;

406. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

408. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

409. КОРИЯТА - ГОРА ОТ ПОЛСКИ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

410. КОРИЯТА - ЕСТЕСТВЕНА ГОРА ОТ ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Защитена местност;

411. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

412. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

413. КОСОВО Категория: Защитена местност;

414. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

415. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

416. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

417. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

418. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

419. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

420. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

421. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

422. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

423. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

424. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

425. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

426. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

427. КУПЕНА Категория: Резерват;

428. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

429. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

430. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

431. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

432. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

433. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

434. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

435. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

436. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

437. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

438. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

439. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

440. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

441. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

442. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

443. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

444. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

445. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

446. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

447. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

448. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

449. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

450. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

451. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

452. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

453. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

454. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

455. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

456. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

457. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

458. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

459. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

460. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

461. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

462. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

463. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

464. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

465. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

466. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

467. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

468. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

469. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

470. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

471. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

472. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

473. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

474. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

475. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

476. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

477. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

478. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

479. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

480. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

481. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

482. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

483. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

484. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

485. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

486. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

487. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

488. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

489. МАРИНА Категория: Защитена местност;

490. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

491. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

492. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

493. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

494. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

495. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

496. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

497. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

498. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

499. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

500. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

501. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

502. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

503. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

504. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

505. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

506. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

507. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

508. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

509. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

510. МИЛКА Категория: Резерват;

511. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

512. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

513. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

514. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

515. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

516. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

517. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

518. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

519. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

520. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

521. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

522. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

523. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

524. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

525. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

526. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

527. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

528. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

529. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

530. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

531. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

532. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

533. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

534. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

535. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

536. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР Категория: Природна забележителност;

549. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ ХАЛКА БАИР Категория: Природна забележителност;

550. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

554. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

563. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

564. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

568. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

570. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- МЕСТНОСТ ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

574. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

579. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

588. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

589. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

590. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

592. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

593. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

599. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

600. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

601. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

602. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

603. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

604. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

605. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

606. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

607. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

608. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

609. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

610. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

611. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

612. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

613. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

614. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

615. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

616. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

617. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

618. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

619. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

620. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

621. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

622. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

623. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

624. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

625. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

626. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

627. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

628. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

629. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

630. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

631. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

632. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

633. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

634. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

635. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

636. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

637. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

638. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

639. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

640. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

641. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

642. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

643. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

646. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

647. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

648. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

649. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

650. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

651. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

652. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

653. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

654. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

655. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

656. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

657. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

658. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

659. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

660. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

661. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

662. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

663. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

664. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

665. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

667. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

668. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

669. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

670. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

671. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

672. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

673. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

674. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

675. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

676. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

677. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

678. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

681. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

706. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

707. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

708. ПИРИН Категория: Национален парк;

709. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

710. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

711. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

712. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

713. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

714. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

715. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

716. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

717. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

718. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

719. ПОДА Категория: Защитена местност;

720. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

721. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

722. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

723. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

724. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

725. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

726. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

727. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

728. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

729. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

730. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

731. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

732. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

733. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

734. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

735. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

736. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

737. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

738. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

739. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

740. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

743. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

744. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

745. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

746. РАВЕН Категория: Защитена местност;

747. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

748. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

749. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

750. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

751. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

752. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

753. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

754. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

755. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

756. РИБИНО Категория: Защитена местност;

757. РИЛА Категория: Национален парк;

758. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

759. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

760. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

761. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

762. РОВНО Категория: Защитена местност;

763. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

764. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

765. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

766. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

767. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

768. РОПОТАМО Категория: Резерват;

769. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

770. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

771. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

772. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

773. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

774. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

775. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

776. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

777. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

778. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

779. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

780. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

781. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

782. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

783. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

784. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

785. СВАТБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

786. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

787. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

788. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

789. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

790. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

791. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

792. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

793. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

794. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

795. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

796. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

797. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

798. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

799. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

800. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

801. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

802. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

803. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

823. СКОКА Категория: Природна забележителност;

824. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

825. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

826. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

827. СЛОНА Категория: Защитена местност;

828. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

829. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

830. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

831. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

832. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

833. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

834. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

835. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

836. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

837. СОКОЛНА Категория: Резерват;

838. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

839. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

840. СОПОТ Категория: Защитена местност;

841. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

842. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

843. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

844. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

845. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

846. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

847. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

848. СРЕДОКА Категория: Резерват;

849. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

850. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

851. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

852. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

853. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

854. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

855. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

856. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

857. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

858. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

859. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

860. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

861. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

862. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

863. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

864. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

865. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

866. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

867. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

868. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

869. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

870. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

871. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

872. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

873. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

874. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

875. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

876. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

877. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

878. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

879. ТИСАТА Категория: Резерват;

880. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

881. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

882. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

883. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

884. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

885. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

886. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

887. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

888. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

889. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

890. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

891. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

892. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

893. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

894. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

895. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

896. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

897. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

898. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

899. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

900. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

901. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

902. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

903. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

904. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

905. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

906. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

907. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

908. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

909. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

910. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

911. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

912. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

913. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

914. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

915. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

916. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

917. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

918. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

919. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

920. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

921. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

922. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

923. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

924. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

925. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

926. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

927. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

928. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

929. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

930. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

931. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

932. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

933. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

934. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

935. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

936. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

937. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

938. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

939. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

940. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

941. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

942. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

943. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

944. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

945. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

946. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

947. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

948. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

949. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

950. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

951. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

952. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

953. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

954. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

955. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

956. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

957. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

958. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

959. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

960. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

961. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

962. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

963. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

964. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

965. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

966. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

967. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

968. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

969. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

970. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

971. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

972. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

973. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

974. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

976. ЧЕСТНА - ВОДОПАД - ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

977. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

978. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

979. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

980. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

981. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

982. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

983. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

984. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

985. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

986. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

987. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

988. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

989. ЧУДНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

990. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

991. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

992. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

993. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

994. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

995. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

996. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

997. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

998. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

999. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1000. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1001. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1002. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1003. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1004. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1005. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1006. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1007. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1008. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1009. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1010. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1011. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1012. ЯНКЬОВЕЦ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

1013. ЯНКЬОВЕЦ - НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

1014. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1015. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1016. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1017. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1018. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1019. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1020. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1021. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1022. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1026. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1027. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1028. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1029. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1030. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1033. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1035. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1036. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1046. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1047. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1048. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1049. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1050. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1052. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1054. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1055. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1061. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1064. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1067. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1078. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1081. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1085. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1088. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1090. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1092. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1098. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1108. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1109. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1112. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1118. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1124. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1127. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1135. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1138. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1147. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1150. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1151. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1152. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1157. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1160. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1167. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1169. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1172. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1173. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1185. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1186. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1190. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1193. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1198. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1202. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1204. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1212. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Пещера Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1217. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1218. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1225. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1230. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1270. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1271. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1272. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1273. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1276. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1277. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1284. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1286. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1288. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1292. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1295. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1297. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1299. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1300. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1303. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1312. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1313. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1320. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1326. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1330. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1331. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1332. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1335. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1336. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1337. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1342. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1347. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1348. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1354. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС