ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

20. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

21. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

22. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

23. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

24. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

25. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

26. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

27. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

28. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

29. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

30. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

31. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

32. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

33. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

34. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

35. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

36. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

37. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

38. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИНТАШ Категория: Природна забележителност;

44. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

45. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

46. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

47. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

48. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

49. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

50. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

51. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

52. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

53. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

54. БИЧ Категория: Защитена местност;

55. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

57. БЛАТНО КОКИЧЕ - М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

61. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

62. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

63. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

64. БОАТИН Категория: Резерват;

65. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

66. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

67. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

68. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

69. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

70. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

71. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

72. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

73. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

74. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

75. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

76. БОРИНО Категория: Защитена местност;

77. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

78. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

79. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

80. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

81. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

82. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

83. БОСНА Категория: Защитена местност;

84. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

85. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

86. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

87. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

88. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

89. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

90. БУКАКА Категория: Резерват;

91. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

92. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

93. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

94. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

95. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

96. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

97. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

98. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

99. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

100. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

101. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

102. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

103. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

104. ВАЯ Категория: Защитена местност;

105. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

110. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

113. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

114. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

115. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

116. ВИДА Категория: Защитена местност;

117. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

120. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

121. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

122. ВИТОША Категория: Природен парк;

123. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

124. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

128. ВОДНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

129. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА РЕКА БУКОВСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД СВ. ЯНА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАДА - ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА, река Санданска Бистрица Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

147. ВОЛА Категория: Защитена местност;

148. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

149. ВРАНА Категория: Защитена местност;

150. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

151. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

152. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

153. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

154. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

155. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

156. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

157. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

158. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

159. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

160. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

161. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

162. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

163. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

164. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

165. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

166. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

167. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

168. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

169. ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

170. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

171. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

172. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

173. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

174. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

175. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

176. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

177. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

178. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

179. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

180. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

181. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

182. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

183. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

184. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

186. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

187. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

188. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

189. ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

190. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

191. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

192. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

193. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

194. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

195. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

196. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

198. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

199. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

200. ГОРЧОВА ВОДА Категория: Природна забележителност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

222. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

223. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

224. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

225. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

227. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

228. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

229. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

230. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

231. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

232. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

233. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

234. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

235. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

236. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

237. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

239. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

240. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

241. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

246. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

247. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

248. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

249. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

250. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

251. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

252. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

253. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

254. ДРУМА Категория: Защитена местност;

255. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

256. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

257. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

259. ДУПКАТА Категория: Резерват;

260. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

261. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

262. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

263. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

264. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

265. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

266. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

267. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

268. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

269. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

270. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

271. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

272. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

273. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

274. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

275. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

276. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

277. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

278. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

279. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

280. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

283. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

284. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

285. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

287. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

288. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

298. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

299. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

300. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

301. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

302. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

303. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

305. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

308. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

309. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

310. ИБЪР Категория: Резерват;

311. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

312. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

314. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

315. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

316. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

317. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

318. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

319. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

320. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

321. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

323. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

324. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

325. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

326. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

327. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

328. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

329. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

330. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

331. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

332. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

333. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

334. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

335. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

336. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

337. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

338. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

339. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

340. КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

341. КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

342. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

343. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

344. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

345. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

346. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

347. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

348. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

349. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

350. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

353. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

358. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

359. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

360. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

361. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

362. КАТУНА Категория: Защитена местност;

363. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

364. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

365. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

366. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

367. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

368. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

369. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

370. КИТКА Категория: Резерват;

371. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

372. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

375. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

376. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

379. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

380. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

381. КОЗИЯ КАМЪК - СКАЛНО ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

382. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

383. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

384. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

385. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

386. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

387. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

388. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

389. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

390. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

391. КОНГУРА Категория: Резерват;

392. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

393. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

394. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

395. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

396. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

397. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

398. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

399. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИЯТА Категория: Природна забележителност;

403. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

404. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

405. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

406. КОРИЯТА - ГОРА ОТ ПОЛСКИ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА - ЕСТЕСТВЕНА ГОРА ОТ ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Защитена местност;

408. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

409. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

410. КОСОВО Категория: Защитена местност;

411. КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

412. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

413. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

414. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

415. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

416. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

417. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

418. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

419. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

420. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

421. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

422. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

423. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

424. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

425. КУПЕНА Категория: Резерват;

426. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

427. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

428. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

429. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

430. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

431. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

432. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

433. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

434. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

435. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

436. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

437. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

438. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

439. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

440. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

441. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

442. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

443. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

444. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

445. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

446. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

447. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

448. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

449. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

450. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

451. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

452. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

453. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

454. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

455. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

456. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

457. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

458. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

459. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

460. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

461. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

462. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

463. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

464. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

465. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

466. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

467. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

468. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

469. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

470. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

471. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

472. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

473. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

474. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

475. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

476. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

477. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

478. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

479. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

480. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

481. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

482. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

483. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

484. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

485. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

486. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

487. МАРИНА Категория: Защитена местност;

488. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

489. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

490. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

491. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

492. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

493. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

494. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

495. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

496. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

497. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

498. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

499. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

500. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

501. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

502. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

503. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

504. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

505. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

506. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

507. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

508. МИЛКА Категория: Резерват;

509. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

510. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

511. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

512. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

513. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

514. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

515. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

516. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

517. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

518. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

519. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

520. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

521. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

522. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

523. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

524. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

525. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

526. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

527. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

528. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

529. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

530. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

531. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

532. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

533. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

534. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ ХАЛКА БАИР Категория: Природна забележителност;

549. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

553. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

563. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

566. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- МЕСТНОСТ ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

589. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

590. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

600. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

601. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

602. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

603. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

604. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

605. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

606. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

607. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

608. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

609. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

610. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

611. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

612. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

613. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

614. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

615. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

616. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

617. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

618. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

619. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

620. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

621. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

622. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

623. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

624. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

625. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

626. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

627. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

628. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

629. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

630. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

631. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

632. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

633. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

634. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

635. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

636. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

637. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

638. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

639. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

640. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

641. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

642. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

643. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

646. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

647. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

648. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

649. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

650. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

651. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

652. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

653. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

654. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

655. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

656. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

657. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

658. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

659. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

660. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

661. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

662. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

663. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

664. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

665. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

666. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

667. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

668. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

669. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

670. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

671. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

672. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

673. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

674. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

675. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

676. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

679. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

703. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

704. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

705. ПИРИН Категория: Национален парк;

706. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

707. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

708. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

709. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

710. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

711. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

712. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

713. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

714. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

715. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

716. ПОДА Категория: Защитена местност;

717. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

718. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

719. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

720. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

721. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

722. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

723. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

724. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

725. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

726. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

727. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

728. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

729. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

730. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

731. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

732. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

733. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

734. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

735. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

736. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

737. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

738. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

739. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

740. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

743. РАВЕН Категория: Защитена местност;

744. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

745. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

746. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

747. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

748. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

749. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

750. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

751. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

752. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

753. РИБИНО Категория: Защитена местност;

754. РИЛА Категория: Национален парк;

755. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

756. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

757. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

758. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

759. РОВНО Категория: Защитена местност;

760. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

761. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

762. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

763. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

764. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

765. РОПОТАМО Категория: Резерват;

766. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

767. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

768. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

769. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

770. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

771. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

772. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

773. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

774. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

775. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

776. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

777. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

778. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

779. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

780. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

781. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

782. СВАТБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

783. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

784. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

785. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

786. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

787. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

788. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

789. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

790. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

791. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

792. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

793. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

794. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

795. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

796. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

797. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

798. СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

799. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

800. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

801. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

802. СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

803. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

816. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

821. СКОКА Категория: Природна забележителност;

822. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

823. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

824. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

825. СЛОНА Категория: Защитена местност;

826. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

827. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

828. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

829. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

830. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

831. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

832. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

833. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

834. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

835. СОКОЛНА Категория: Резерват;

836. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

837. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

838. СОПОТ Категория: Защитена местност;

839. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

840. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

841. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

842. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

843. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

844. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

845. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

846. СРЕДОКА Категория: Резерват;

847. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

848. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

849. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

850. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

851. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

852. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

853. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

854. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

855. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

856. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

857. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

858. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

859. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

860. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

861. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

862. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

863. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

864. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

865. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

866. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

867. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

868. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

869. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

870. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

871. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

872. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

873. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

874. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

875. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

876. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

877. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

878. ТИСАТА Категория: Резерват;

879. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

880. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

881. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

882. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

883. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

884. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

885. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

886. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

887. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

888. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

889. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

890. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

891. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

892. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

893. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

894. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

895. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

896. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

897. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

898. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

899. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

900. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

901. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

902. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

903. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

904. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

905. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

906. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

907. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

908. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

909. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

910. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

911. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

912. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

913. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

914. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

915. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

916. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

917. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

918. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

919. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

920. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

921. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

922. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

923. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

924. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

925. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

926. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

927. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

928. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

929. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

930. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

931. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

932. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

933. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

934. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

935. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

936. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

937. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

938. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

939. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

940. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

941. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

942. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

943. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

944. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

945. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

946. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

947. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

948. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

949. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

950. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

951. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

952. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

953. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

954. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

955. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

956. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

957. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

958. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

959. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

960. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

961. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

962. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

963. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

964. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

965. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

966. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

967. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

968. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

969. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

970. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

971. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

972. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

973. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

974. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

975. ЧЕСТНА - ВОДОПАД - ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

976. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

977. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

978. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

979. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

980. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

981. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

982. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

983. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

984. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

985. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

986. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

987. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕР КЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

988. ЧУДНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

989. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

990. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

991. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

992. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

993. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

994. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

995. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

996. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

997. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

998. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

999. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1000. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1001. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1002. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1003. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1004. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1005. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1006. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1007. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1008. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1009. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1010. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1011. ЯНКЬОВЕЦ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

1012. ЯНКЬОВЕЦ - НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

1013. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1014. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1015. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1016. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1017. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1018. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1019. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1020. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1021. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1022. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1024. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1026. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1027. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1028. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1030. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1032. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1033. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1034. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1035. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1037. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1039. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1040. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1041. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1046. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1047. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1049. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1051. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1052. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1053. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1054. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1060. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1063. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1066. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1068. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1077. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1080. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1084. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1087. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1089. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1097. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1102. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1107. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1108. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1110. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1115. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1116. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1123. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1126. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1128. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1134. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1137. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1139. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1143. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1145. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1156. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1159. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1164. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1166. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1168. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1169. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1170. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1178. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1180. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1182. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1189. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1197. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1198. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1201. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1202. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1203. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Пещера Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1216. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1224. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1225. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1226. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1229. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1233. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1235. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1269. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1270. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1271. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1272. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1273. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1275. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1276. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1283. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1285. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1287. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1291. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1294. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1298. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1299. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1302. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1305. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1309. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1311. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1319. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1325. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1326. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1329. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1334. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1341. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1347. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1348. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1350. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС