ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

20. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

21. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

22. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

23. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

24. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

25. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

26. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

27. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

28. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

29. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

30. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

31. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

32. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

33. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

34. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

35. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

36. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

37. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

38. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

44. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

46. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

47. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

48. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

49. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

50. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

51. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

52. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

53. БИЧ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

55. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ - М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

61. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

62. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

63. БОАТИН Категория: Резерват;

64. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

65. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

66. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

67. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

71. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

72. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

73. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

74. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

75. БОРИНО Категория: Защитена местност;

76. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

77. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

79. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

80. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

81. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

82. БОСНА Категория: Защитена местност;

83. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

84. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

85. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

86. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

87. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

88. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

89. БУКАКА Категория: Резерват;

90. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

91. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

92. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

93. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

94. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

95. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

96. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

97. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

98. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

100. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

102. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

103. ВАЯ Категория: Защитена местност;

104. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА - ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

111. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

114. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

115. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

116. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

117. ВИДА Категория: Защитена местност;

118. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

121. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

122. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

123. ВИТОША Категория: Природен парк;

124. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

125. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

128. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

129. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД СВ. ЯНА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД ЧЕСТНА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

150. ВОЛА Категория: Защитена местност;

151. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

152. ВРАНА Категория: Защитена местност;

153. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

154. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

155. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

156. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

157. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

158. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

159. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

160. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

161. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

162. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

163. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

164. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

165. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

166. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

167. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

168. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

169. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

171. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

172. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

173. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

174. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

175. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

176. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

177. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

178. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

179. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

180. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

181. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

182. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

183. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

184. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

186. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

189. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

190. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

191. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

193. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

194. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

195. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

199. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

200. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

224. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

229. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

230. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

231. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

232. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

233. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

234. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

235. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

236. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

237. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

239. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

240. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

241. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

242. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

248. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

249. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

250. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

251. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

253. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

255. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

256. ДРУМА Категория: Защитена местност;

257. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

260. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

261. ДУПКАТА Категория: Резерват;

262. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

263. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

264. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

265. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

266. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

267. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

268. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

269. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

272. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

274. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

275. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

276. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

277. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

278. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

280. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

281. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

284. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

286. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

287. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

288. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

289. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

296. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

298. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

299. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

300. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

301. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

302. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

303. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

304. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

305. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

306. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

308. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

309. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

310. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

311. ИБЪР Категория: Резерват;

312. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

313. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

314. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

315. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

316. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

317. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

318. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

319. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

320. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

321. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

322. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

323. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

324. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

325. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

326. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

327. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

328. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

329. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

330. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

331. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

332. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

333. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

334. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

335. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

336. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

337. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

338. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

339. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

340. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

341. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

342. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

343. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

344. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

345. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

346. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

347. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

348. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

349. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

350. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

353. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

355. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

358. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

359. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

360. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

361. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

362. КАТУНА Категория: Защитена местност;

363. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

364. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

365. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

366. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

367. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

368. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

369. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

370. КИТКА Категория: Резерват;

371. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

372. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

375. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

376. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

379. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

380. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

381. КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

382. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

383. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

384. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

385. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

386. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

387. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

388. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

389. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

390. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

391. КОНГУРА Категория: Резерват;

392. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

393. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

394. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

395. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

396. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

397. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

398. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

399. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

404. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

405. КОРИЯТА - ГОРА ОТ ПОЛСКИ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

406. КОРИЯТА - ЕСТЕСТВЕНА ГОРА ОТ ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

408. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

409. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

410. КОСОВО Категория: Защитена местност;

411. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

412. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

413. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

414. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

415. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

416. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

417. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

418. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

419. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

420. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

421. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

422. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

423. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

424. КУПЕНА Категория: Резерват;

425. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

426. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

427. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

428. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

429. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

430. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

431. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

432. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

433. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

434. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

435. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

436. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

437. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

438. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

439. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

440. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

441. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

442. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

443. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

444. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

445. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

446. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

447. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

448. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

449. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

450. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

451. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

452. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

453. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

454. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

455. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

456. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

457. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

458. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

459. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

460. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

461. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

462. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

463. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

464. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

465. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

466. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

467. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

468. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

469. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

470. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

471. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

472. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

473. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

474. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

475. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

476. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

477. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

478. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

479. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

480. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

481. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

482. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

483. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

484. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

485. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

486. МАРИНА Категория: Защитена местност;

487. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

488. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

489. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

490. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

491. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

492. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

493. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

494. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

495. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

496. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

497. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

498. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

499. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

500. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

501. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

502. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

503. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

504. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

505. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

506. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

507. МИЛКА Категория: Резерват;

508. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

509. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

510. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

511. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

512. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

513. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

514. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

515. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

516. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

517. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

518. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

519. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

520. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

521. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

522. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

523. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

524. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

525. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

526. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

527. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

528. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

529. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

530. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

531. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

532. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

533. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

546. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

548. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

551. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

557. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

561. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР - ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР - с. Костур Категория: Природна забележителност;

563. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

566. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

589. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

590. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

598. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

600. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

601. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

602. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

603. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

604. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

605. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

606. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

607. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

608. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

609. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

610. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

611. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

612. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

613. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

614. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

615. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

616. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

617. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

618. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

619. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

620. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

621. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

622. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

623. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

624. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

625. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

626. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

627. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

628. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

629. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

630. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

631. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

632. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

633. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

634. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

635. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

636. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

637. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

638. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

639. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

640. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

641. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

642. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

643. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

646. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

647. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

648. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

649. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

650. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

651. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

652. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

653. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

654. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

655. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

656. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

657. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

658. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

659. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

660. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

661. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

662. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

663. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

664. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

666. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

667. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

668. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

669. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

670. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

671. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

672. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

673. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

674. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

675. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

676. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

677. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

680. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

706. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

707. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

708. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

709. ПИРИН Категория: Национален парк;

710. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

711. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

712. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

713. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

714. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

715. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

716. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

717. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

718. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

719. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

720. ПОДА Категория: Защитена местност;

721. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

722. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

723. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

724. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

725. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

726. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

727. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

728. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

729. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

730. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

731. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

732. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

733. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

734. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

735. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

736. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

737. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

738. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

739. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

740. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

743. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

744. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

745. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

746. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

747. РАВЕН Категория: Защитена местност;

748. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

749. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

750. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

751. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

752. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

753. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

754. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

755. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

756. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

757. РИБИНО Категория: Защитена местност;

758. РИЛА Категория: Национален парк;

759. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

760. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

761. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

762. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

763. РОВНО Категория: Защитена местност;

764. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

765. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

766. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

767. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

768. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

769. РОПОТАМО Категория: Резерват;

770. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

771. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

772. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

773. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

774. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

775. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

776. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

777. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

778. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

779. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

780. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

781. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

782. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

783. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

784. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

785. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

786. СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

787. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

788. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

789. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

790. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

791. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

792. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

793. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

794. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

795. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

796. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

797. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

798. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

799. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

800. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

801. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

802. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

803. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

804. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

826. СКОКА Категория: Природна забележителност;

827. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

828. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

829. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

830. СЛОНА Категория: Защитена местност;

831. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

832. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

833. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

834. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

835. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

836. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

837. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

838. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

839. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

840. СОКОЛНА Категория: Резерват;

841. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

842. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

843. СОПОТ Категория: Защитена местност;

844. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

845. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

846. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

847. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

848. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

849. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

850. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

851. СРЕДОКА Категория: Резерват;

852. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

853. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

854. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

855. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

856. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

857. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

858. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

859. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

860. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

861. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

862. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

863. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

864. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

865. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

866. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

867. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

868. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

869. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

870. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

871. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

872. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

873. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

874. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

875. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

876. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

877. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

878. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

879. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

880. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

881. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

882. ТИСАТА Категория: Резерват;

883. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

884. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

885. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

886. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

887. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

888. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

889. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

890. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

891. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

892. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

893. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

894. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

895. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

896. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

897. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

898. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

899. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

900. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

901. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

902. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

903. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

904. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

905. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

906. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

907. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

908. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

909. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

910. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

911. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

912. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

913. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

914. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

915. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

916. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

917. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

918. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

919. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

920. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

921. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

922. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

923. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

924. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

925. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

926. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

927. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

928. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

929. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

930. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

931. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

932. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

933. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

934. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

935. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

936. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

937. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

938. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

939. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

940. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

941. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

942. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

943. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

944. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

945. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

946. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

947. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

948. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

949. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

950. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

951. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

952. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

953. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

954. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

955. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

956. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

957. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

958. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

959. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

960. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

961. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

962. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

963. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

964. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

965. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

966. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

967. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

968. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

969. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

970. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

971. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

972. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

973. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

974. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

976. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

977. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

978. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

979. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

980. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

981. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

982. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

983. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

984. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

985. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

986. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

987. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

988. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

989. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

990. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

991. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

992. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

993. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

994. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

995. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

996. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

997. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

998. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

999. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1000. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1001. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1002. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1003. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1004. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1005. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1006. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1007. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1008. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1009. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1010. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1011. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1012. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1013. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1014. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1015. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1016. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1017. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1018. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1019. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1020. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1021. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1022. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1023. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1025. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1026. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1027. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1028. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1030. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1033. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1035. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1037. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1038. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1040. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1041. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1042. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1046. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1047. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1048. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1049. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1051. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1052. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1053. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1055. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1056. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1062. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1065. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1068. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1070. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1079. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1082. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1089. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1099. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1104. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1109. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1110. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1112. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1113. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1116. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1119. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1125. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1128. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1130. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1136. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1139. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1144. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1161. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1166. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1168. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1183. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1187. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1191. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1194. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1198. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1199. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1201. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1206. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1212. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1213. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Пещера Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1217. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1218. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1219. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1227. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1231. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1234. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1236. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1271. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1272. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1273. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1276. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1277. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1278. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1285. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1287. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1289. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1293. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1298. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1300. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1301. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1304. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1309. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1311. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1312. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1313. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1314. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1321. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1328. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1331. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1333. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1338. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1343. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1348. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1350. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1351. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1354. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1355. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1356. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС