ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

20. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

21. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

22. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

23. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

24. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

25. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

26. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

27. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

28. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

29. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

30. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

31. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

32. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

33. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

34. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

35. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

36. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

37. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

38. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИНТАШ Категория: Природна забележителност;

44. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

45. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

46. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

47. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

48. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

49. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

50. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

51. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

52. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

53. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

54. БИЧ Категория: Защитена местност;

55. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

61. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

62. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

63. БОАТИН Категория: Резерват;

64. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

65. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

66. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

67. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

71. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

72. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

73. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

74. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

75. БОРИНО Категория: Защитена местност;

76. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

77. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

79. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

80. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

81. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

82. БОСНА Категория: Защитена местност;

83. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

84. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

85. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

86. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

87. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

88. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

89. БУКАКА Категория: Резерват;

90. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

91. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

92. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

93. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

94. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

95. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

96. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

97. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

98. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

100. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

102. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

103. ВАЯ Категория: Защитена местност;

104. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

108. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

110. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

112. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

113. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

114. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

115. ВИДА Категория: Защитена местност;

116. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

117. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

119. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

120. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

121. ВИТОША Категория: Природен парк;

122. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

123. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

124. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ - малки образувания Категория: Природна забележителност;

126. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

127. ВОДНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

128. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

129. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА РЕКА БУКОВСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАДА - ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА, река Санданска Бистрица Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

142. ВОЛА Категория: Защитена местност;

143. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

144. ВРАНА Категория: Защитена местност;

145. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

146. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

147. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

148. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

149. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

150. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

151. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

152. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

153. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

154. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

155. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

156. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

157. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

158. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

159. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

160. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

161. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

162. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

163. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

164. ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

165. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

166. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

167. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

168. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

169. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

170. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

171. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

172. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

173. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

174. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

175. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

176. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

177. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

178. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

179. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

180. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

181. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

182. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

183. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

184. ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

185. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

186. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

187. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

188. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

189. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

190. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

191. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

192. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

193. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

194. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

195. ГОРЧОВА ВОДА Категория: Природна забележителност;

196. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

197. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

198. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

199. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

200. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

201. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

202. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

203. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

204. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

205. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

206. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

207. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

208. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

209. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

210. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

211. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

212. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

213. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

214. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

215. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

216. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

217. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

218. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

219. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

220. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

221. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

222. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

223. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

224. ДЕРМЕНИКА Категория: Защитена местност;

225. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

226. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

227. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

228. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

229. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

230. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

231. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

232. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

233. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

234. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

235. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

236. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

237. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

238. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

239. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

240. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

241. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

242. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

243. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

244. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

245. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

246. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

247. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

248. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

249. ДРУМА Категория: Защитена местност;

250. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

251. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

252. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

253. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

254. ДУПКАТА Категория: Резерват;

255. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

256. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

257. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

258. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

259. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

260. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

261. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

262. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

263. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

264. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

265. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

266. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

267. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

268. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

269. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

270. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

271. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

272. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

273. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

274. ЕКОПАРК - УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - ВАРНА Категория: Защитена местност;

275. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

276. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

277. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

278. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

279. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

280. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

281. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

283. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

284. ЕМЕНСКИ КАНЬОН Категория: Природна забележителност;

285. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

286. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

287. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

288. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СИНЯ ХВОЙНА Категория: Природна забележителност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

292. ЖАБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

293. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

295. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

297. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

298. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

299. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

300. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

301. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

302. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

303. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

304. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

305. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

307. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

308. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

309. ИБЪР Категория: Резерват;

310. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

311. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

312. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

314. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

315. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

316. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

317. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

318. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

319. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

320. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

321. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

323. КАЗАННИТЕ Категория: Природна забележителност;

324. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

325. КАЗЪЛ ЧЕРПА Категория: Поддържан резерват;

326. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

327. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

328. КАЛEТО Категория: Защитена местност;

329. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

330. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

331. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

332. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

333. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

334. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

335. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

336. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

337. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

338. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

339. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

340. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

341. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

342. КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

343. КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

344. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

345. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

346. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

347. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

348. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

349. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

350. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

351. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

353. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

356. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

358. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

359. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

360. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

361. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

362. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

363. КАТУНА Категория: Защитена местност;

364. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

365. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

366. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

367. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

368. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

369. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

370. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

371. КИТКА Категория: Резерват;

372. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

375. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

376. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

379. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

380. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

381. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

382. КОЗИЯ КАМЪК - СКАЛНО ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

383. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

384. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

385. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

386. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

387. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

388. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

389. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

390. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

391. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

392. КОНГУРА Категория: Резерват;

393. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

394. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

395. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

396. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

397. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

398. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

399. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

400. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА Категория: Природна забележителност;

404. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

405. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

406. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

408. КОРИЯТА - вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

409. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

410. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

411. КОСОВО Категория: Защитена местност;

412. КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

413. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

414. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

415. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

416. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

417. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

418. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

419. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

420. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

421. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

422. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

423. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

424. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

425. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

426. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

427. КУПЕНА Категория: Резерват;

428. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

429. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

430. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

431. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

432. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

433. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

434. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

435. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

436. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

437. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

438. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

439. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

440. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

441. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

442. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

443. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

444. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

445. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

446. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

447. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

448. ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

449. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

450. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

451. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

452. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

453. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

454. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

455. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

456. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

457. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

458. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

459. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

460. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

461. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

462. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

463. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

464. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

465. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

466. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

467. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

468. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

469. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

470. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

471. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

472. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

473. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

474. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

475. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

476. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

477. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

478. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

479. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

480. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

481. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

482. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

483. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

484. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

485. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

486. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

487. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

488. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

489. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

490. МАРИНА Категория: Защитена местност;

491. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

492. МАРИНОВЕЦ Категория: Защитена местност;

493. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

494. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

495. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

496. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

497. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

498. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

499. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

500. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

501. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

502. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

503. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

504. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

505. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

506. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

507. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

508. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

509. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

510. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

511. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

512. МИЛКА Категория: Резерват;

513. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

514. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

515. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

516. МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

517. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

518. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

519. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

520. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

521. МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

522. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

523. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

524. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

525. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

526. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

527. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

528. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

529. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

530. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

531. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

532. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

533. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

534. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

535. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

536. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

537. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

538. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

539. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

548. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

549. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

551. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР Категория: Природна забележителност;

552. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ ХАЛКА БАИР Категория: Природна забележителност;

553. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

557. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

561. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

563. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

564. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

565. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

566. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА КАСПИЙСКА И ОБИКНОВЕНА БЛАТНА КОСТЕНУРКА В МЕСТНОСТТА Наково кладенче Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

575. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- МЕСТНОСТ ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

581. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

582. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

585. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

589. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

590. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

591. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

593. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

594. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

595. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

600. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

601. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

602. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

603. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

604. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

605. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

606. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

607. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

608. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

609. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

610. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

611. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

612. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

613. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

614. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

615. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

616. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

617. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

618. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

619. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

620. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

621. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

622. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

623. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

624. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

625. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

626. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

627. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

628. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

629. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

630. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

631. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

632. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

633. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

634. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

635. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

636. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

637. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

638. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

639. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

640. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

641. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

642. ОСМАР Категория: Защитена местност;

643. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

644. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

645. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

646. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

647. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

648. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

649. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

650. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

651. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

652. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

653. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

654. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

655. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

656. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

657. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

658. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

659. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

660. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

661. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

662. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

663. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

664. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

665. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

666. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

667. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

668. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

670. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

671. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

672. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

673. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

674. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

675. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

676. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

677. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

678. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

679. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

680. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

681. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

684. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

705. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

706. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

707. ПИРИН Категория: Национален парк;

708. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

709. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

710. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

711. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

712. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

713. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

714. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

715. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

716. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

717. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

718. ПОДА Категория: Защитена местност;

719. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

720. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

721. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

722. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

723. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

724. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

725. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

726. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

727. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

728. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

729. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

730. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

731. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

732. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

733. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

734. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

735. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

736. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

737. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

738. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

739. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - Каваците Категория: Природна забележителност;

740. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

743. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

744. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

745. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

746. РАВЕН Категория: Защитена местност;

747. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

748. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

749. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

750. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

751. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

752. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

753. РЕЧКА-НАХОДИЩЕ НА РЕДКИ ПТИЦИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ Категория: Защитена местност;

754. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

755. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

756. РИБИНО Категория: Защитена местност;

757. РИЛА Категория: Национален парк;

758. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

759. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

760. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

761. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

762. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

763. РОВНО Категория: Защитена местност;

764. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

765. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

766. РОЖЕН - КЛАБУЧ Категория: Защитена местност;

767. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

768. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

769. РОПОТАМО Категория: Резерват;

770. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

771. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

772. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

773. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

774. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

775. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

776. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

777. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

778. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

779. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

780. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

781. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

782. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

783. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

784. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

785. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

786. СВ. АНА Категория: Природна забележителност;

787. СВАТБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

788. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

789. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

790. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

791. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

792. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

793. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

794. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

795. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

796. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

797. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

798. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

799. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

800. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

801. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

802. СИНИ ВИР - водопади Категория: Природна забележителност;

803. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

804. СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

805. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

806. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

807. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

808. СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

824. СКОКА Категория: Природна забележителност;

825. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

826. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

827. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

828. СЛОНА Категория: Защитена местност;

829. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

830. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

831. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

832. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

833. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

834. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

835. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

836. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

837. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

838. СОКОЛНА Категория: Резерват;

839. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

840. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

841. СОПОТ Категория: Защитена местност;

842. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

843. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

844. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

845. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

846. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

847. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

848. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

849. СРЕДОКА Категория: Резерват;

850. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

851. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

852. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

853. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

854. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

855. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

856. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

857. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

858. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

859. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

860. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

861. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

862. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

863. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

864. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

865. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

866. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

867. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

868. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

869. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

870. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

871. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

872. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

873. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

874. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

875. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

876. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

877. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

878. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

879. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

880. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

881. ТИСАТА Категория: Резерват;

882. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

883. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

884. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

885. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

886. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

887. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

888. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

889. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

890. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

891. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

892. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

893. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

894. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

895. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

896. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

897. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

898. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

899. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

900. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

901. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

902. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

903. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

904. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

905. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

906. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

907. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

908. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

909. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

910. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

911. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

912. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

913. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

914. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

915. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

916. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

917. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

918. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

919. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

920. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

921. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

922. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

923. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

924. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

925. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

926. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

927. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

928. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

929. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

930. ХАДЖИИСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

931. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

932. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

933. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

934. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

935. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

936. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

937. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

938. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

939. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

940. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

941. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

942. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

943. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

944. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

945. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

946. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

947. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

948. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

949. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

950. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

951. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

952. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

953. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

954. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

955. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

956. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

957. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

958. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

959. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

960. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

961. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

962. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

963. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

964. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

965. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

966. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

967. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

968. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

969. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

970. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

971. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

972. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

973. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

974. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

975. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

976. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

977. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

978. ЧЕСТНА - ВОДОПАД - ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

979. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

980. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

981. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

982. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

983. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

984. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

985. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

986. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

987. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

988. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

989. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

990. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕР КЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

991. ЧУДНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

992. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

993. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

994. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

995. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

996. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

997. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

998. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

999. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1000. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1001. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1002. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1003. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1004. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1005. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1006. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1007. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1008. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1009. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1010. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1011. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1012. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1013. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1014. ЯНКЬОВЕЦ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

1015. ЯНКЬОВЕЦ - НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

1016. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1017. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1018. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1019. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1020. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1021. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1022. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1024. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1025. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1026. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1027. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1028. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1030. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1031. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1033. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1034. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1035. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1036. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1039. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1040. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1043. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1046. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1047. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1049. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1050. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1052. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1054. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1056. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1057. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1063. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1066. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1071. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1080. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1083. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1089. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1099. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1104. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1109. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1110. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1112. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1113. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1116. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1119. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1125. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1128. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1130. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1136. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1139. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1144. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1161. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1166. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1168. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1183. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1187. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1191. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1194. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1198. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1199. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1201. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1206. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1212. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1213. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Пещера Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1217. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1218. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1219. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1227. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1231. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1234. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1236. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1271. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1272. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1273. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1276. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1277. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1278. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1285. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1287. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1289. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1293. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1298. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1300. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1301. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1304. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1309. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1311. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1312. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1313. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1314. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1321. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1328. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1331. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1333. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1338. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1343. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1348. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1350. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1351. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1354. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1355. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1356. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2011
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС