ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

21. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

22. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

23. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

24. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

25. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

26. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

27. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

28. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

29. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

30. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

31. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

32. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

33. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

34. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

35. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

36. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

37. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

38. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

39. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

40. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

42. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

43. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

44. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

46. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

47. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

48. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

49. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

50. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

51. БИЧ Категория: Защитена местност;

52. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

53. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

55. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

59. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

60. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

61. БОАТИН Категория: Резерват;

62. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

63. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

64. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

65. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

66. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

70. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

71. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

72. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

73. БОРИНО Категория: Защитена местност;

74. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

75. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

76. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

78. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

79. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

80. БОСНА Категория: Защитена местност;

81. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

82. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

83. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

84. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

85. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

86. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

87. БУКАКА Категория: Резерват;

88. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

89. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

90. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

91. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

92. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

93. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

94. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

95. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

96. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

97. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

99. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

101. ВАЯ Категория: Защитена местност;

102. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

111. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

112. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

114. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

115. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

116. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

117. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

118. ВИДА Категория: Защитена местност;

119. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

121. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

122. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

123. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

124. ВИТОША Категория: Природен парк;

125. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

126. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

128. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

129. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

130. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

153. ВОЛА Категория: Защитена местност;

154. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

155. ВРАНА Категория: Защитена местност;

156. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

157. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

158. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

159. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

160. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

161. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

162. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

163. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

164. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

165. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

166. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

169. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

171. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

172. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

173. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

174. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

175. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

176. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

177. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

178. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

179. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

180. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

181. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

182. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

183. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

184. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

186. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

187. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

189. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

190. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

191. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

193. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

194. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

195. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

199. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

200. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

224. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

229. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

230. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

231. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

232. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

233. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

234. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

235. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

236. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

237. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

239. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

240. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

241. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

242. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

247. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

248. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

249. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

250. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

251. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

253. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

255. ДРУМА Категория: Защитена местност;

256. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

257. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

260. ДУПКАТА Категория: Резерват;

261. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

262. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

263. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

264. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

265. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

266. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

267. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

268. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

269. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

272. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

274. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

275. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

276. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

277. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

278. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

280. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

284. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

286. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

287. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

288. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

298. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

299. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

300. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

301. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

302. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

303. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

305. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

308. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

309. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

310. ИБЪР Категория: Резерват;

311. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

312. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

314. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

315. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

316. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

317. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

318. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

319. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

320. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

321. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

323. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

324. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

325. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

326. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

327. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

328. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

330. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

331. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

332. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

333. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

334. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

335. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

336. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

337. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

338. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

339. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

340. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

341. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

342. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

343. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

344. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

345. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

346. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

347. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

348. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

349. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

350. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

352. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

353. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

354. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

355. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

357. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

358. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

359. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

360. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

361. КАТУНА Категория: Защитена местност;

362. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

363. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

364. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

365. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

366. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

367. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

368. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

369. КИТКА Категория: Резерват;

370. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

371. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

372. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

373. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

374. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

375. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

376. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

377. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

378. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

379. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

380. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

381. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

382. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

383. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

384. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

385. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

386. КОНГУРА Категория: Резерват;

387. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

388. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

389. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

390. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

391. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

392. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

393. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

394. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

395. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

396. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

397. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

398. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

399. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

401. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

402. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

403. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

404. КОСОВО Категория: Защитена местност;

405. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

406. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

407. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

408. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

409. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

410. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

411. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

412. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

413. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

414. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

415. КУПЕНА Категория: Резерват;

416. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

417. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

418. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

419. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

420. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

421. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

422. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

423. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

424. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

425. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

426. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

427. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

428. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

429. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

430. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

431. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

432. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

433. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

434. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

435. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

436. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

437. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

438. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

439. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

440. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

441. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

442. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

443. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

444. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

445. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

446. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

447. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

448. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

449. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

450. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

451. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

452. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

453. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

454. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

455. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

456. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

457. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

458. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

459. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

460. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

461. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

462. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

463. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

464. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

465. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

466. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

467. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

468. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

469. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

470. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

471. МАРИНА Категория: Защитена местност;

472. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

473. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

474. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

475. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

476. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

477. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

478. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

479. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

480. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

481. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

482. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

483. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

484. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

485. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

486. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

487. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

488. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

489. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

490. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

491. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

492. МИЛКА Категория: Резерват;

493. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

494. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

495. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

496. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

497. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

498. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

499. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

500. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

501. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

502. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

503. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

504. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

505. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

506. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

507. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

508. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

509. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

510. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

511. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

512. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

513. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

514. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

515. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

516. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

517. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

518. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

519. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

520. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

521. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

522. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

523. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

524. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

525. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

526. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

527. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

528. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

529. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

530. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

531. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

535. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

541. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

548. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

550. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

555. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

569. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

574. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

587. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

589. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

590. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

591. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

592. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

593. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

594. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

595. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

596. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

597. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

598. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

599. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

600. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

601. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

602. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

603. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

604. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

605. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

606. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

607. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

608. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

609. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

610. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

611. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

612. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

613. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

614. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

615. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

616. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

617. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

618. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

619. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

620. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

621. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

622. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

623. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

624. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

625. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

626. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

627. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

628. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

629. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

630. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

631. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

632. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

633. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

634. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

635. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

636. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

637. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

638. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

639. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

640. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

641. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

642. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

643. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

644. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

645. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

646. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

647. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

648. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

649. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

650. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

651. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

652. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

653. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

654. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

655. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

656. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

657. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

658. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

659. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

660. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

661. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

662. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

663. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

664. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

667. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

668. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

670. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

671. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

672. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

697. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

698. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

699. ПИРИН Категория: Национален парк;

700. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

701. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

702. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

703. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

704. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

705. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

706. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

707. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

708. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

709. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

710. ПОДА Категория: Защитена местност;

711. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

712. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

713. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

714. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

715. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

716. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

717. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

718. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

719. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

720. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

721. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

722. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

723. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

724. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

725. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

726. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

727. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

728. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

729. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

730. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

731. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

732. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

733. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

734. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

735. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

736. РАВЕН Категория: Защитена местност;

737. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

738. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

739. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

740. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

741. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

742. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

743. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

744. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

745. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

746. РИБИНО Категория: Защитена местност;

747. РИЛА Категория: Национален парк;

748. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

749. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

750. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

751. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

752. РОВНО Категория: Защитена местност;

753. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

754. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

755. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

756. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

757. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

758. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

759. РОПОТАМО Категория: Резерват;

760. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

761. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

762. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

763. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

764. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

765. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

766. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

767. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

768. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

769. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

770. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

771. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

772. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

773. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

774. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

775. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

776. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

777. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

778. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

779. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

780. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

781. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

782. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

783. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

784. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

785. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

786. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

787. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

788. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

789. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

790. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

791. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

792. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

793. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

794. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

795. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

796. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

797. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

798. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

799. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

800. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

801. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

802. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

803. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

813. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ МОМАТА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

836. СКОКА Категория: Природна забележителност;

837. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

838. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

839. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

840. СЛОНА Категория: Защитена местност;

841. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

842. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

843. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

844. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

845. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

846. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

847. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

848. СОКОЛНА Категория: Резерват;

849. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

850. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

851. СОПОТ Категория: Защитена местност;

852. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

853. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

854. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

855. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

856. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

857. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

858. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

859. СРЕДОКА Категория: Резерват;

860. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

861. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

862. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

863. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

864. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

865. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

866. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

867. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

868. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

869. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

870. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

871. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

872. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

873. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

874. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

875. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

876. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

877. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

878. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

879. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

880. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

881. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

882. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

883. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

884. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

885. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

886. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

887. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

888. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

889. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

890. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

891. ТИСАТА Категория: Резерват;

892. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

893. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

894. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

895. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

896. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

897. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

898. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

899. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

900. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

901. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

902. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

903. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

904. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

905. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

906. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

907. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

908. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

909. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

910. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

911. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

912. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

913. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

914. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

915. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

916. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

917. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

918. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

919. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

920. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

921. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

922. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

923. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

924. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

925. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

926. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

927. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

928. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

929. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

930. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

931. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

932. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

933. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

934. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

935. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

936. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

937. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

938. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

939. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

940. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

941. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

942. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

943. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

944. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

945. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

946. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

947. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

948. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

949. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

950. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

951. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

952. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

953. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

954. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

955. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

956. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

957. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

958. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

959. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

960. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

961. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

962. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

963. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

964. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

965. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

966. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

967. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

968. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

969. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

970. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

971. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

972. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

973. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

974. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

976. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

977. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

978. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

979. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

980. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

981. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

982. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

983. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

984. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

985. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

986. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

987. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

988. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

989. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

990. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

991. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

992. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

993. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

994. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

995. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

996. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

997. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

998. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

999. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1000. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1001. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1002. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1003. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1004. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1005. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1006. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1007. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1008. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1009. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1010. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1011. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1012. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1013. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1014. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1015. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1016. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1017. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1018. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1019. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1020. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1021. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1022. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1026. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1027. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1028. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1030. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1031. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1033. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1035. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1043. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1044. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1046. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1047. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1049. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1052. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1053. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1055. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1057. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1059. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1060. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1066. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1072. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1074. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1083. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1090. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1095. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1097. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1108. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1113. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1114. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1121. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1123. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1132. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1134. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1145. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1155. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1157. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1162. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1172. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1173. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1183. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1189. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1191. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1195. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1198. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1199. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1203. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1208. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1216. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1221. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1222. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1226. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1229. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1230. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1235. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1238. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1239. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1276. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1277. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1278. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1279. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1280. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1281. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1288. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1290. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1292. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1299. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1301. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1303. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1304. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1314. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1316. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1317. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1324. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1330. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1334. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1339. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1341. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1355. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1357. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1358. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1359. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС