ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

21. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

22. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

23. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

24. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

25. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

26. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

27. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

28. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

29. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

30. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

31. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

32. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

33. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

34. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

35. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

36. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

37. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

38. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

39. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

40. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

42. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

43. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

44. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

46. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

47. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

48. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

49. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

50. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

51. БИЧ Категория: Защитена местност;

52. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

53. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

55. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

59. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

60. БОАТИН Категория: Резерват;

61. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

62. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

63. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

64. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

65. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

66. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

67. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

68. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

69. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

70. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

71. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

72. БОРИНО Категория: Защитена местност;

73. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

74. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

75. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

76. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

77. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

78. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

79. БОСНА Категория: Защитена местност;

80. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

81. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

82. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

83. БРЕСТНИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

84. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

85. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

86. БУКАКА Категория: Резерват;

87. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

88. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

89. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

90. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

91. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

92. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

93. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

94. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

95. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

96. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

97. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

98. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

99. ВАЯ Категория: Защитена местност;

100. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

101. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

102. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

106. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

109. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

110. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

113. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

114. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

115. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

116. ВИДА Категория: Защитена местност;

117. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

120. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

121. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

122. ВИТОША Категория: Природен парк;

123. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

124. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

128. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

129. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДА В МЕСТНОСТТА КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

153. ВОЛА Категория: Защитена местност;

154. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

155. ВРАНА Категория: Защитена местност;

156. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

157. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

158. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

159. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

160. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

161. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

162. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

163. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

164. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

165. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

166. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

169. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

171. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

172. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

173. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

174. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

175. ГЕНДЖОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

176. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

177. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

178. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

179. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

180. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

181. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

182. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

183. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

184. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

186. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

187. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

189. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

190. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

191. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

193. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

194. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

195. ГОРАТА НА БОРЯНА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

197. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

199. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

200. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

201. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

202. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

203. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

204. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

205. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

206. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

208. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

209. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

210. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

211. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

212. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

213. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

214. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

215. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

216. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

217. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

218. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

223. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

224. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

225. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

226. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

228. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

229. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

230. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

231. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

232. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

233. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

234. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

235. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

236. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

237. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

239. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

240. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

241. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

242. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

248. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

249. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

250. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

251. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

253. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

255. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

256. ДРУМА Категория: Защитена местност;

257. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

260. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

261. ДУПКАТА Категория: Резерват;

262. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

263. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

264. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

265. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

266. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

267. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

268. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

269. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

272. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

274. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

275. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

276. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

277. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

278. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

280. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

281. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

284. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

286. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

287. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

288. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

289. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

296. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

298. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

299. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

300. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

301. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

302. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

303. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

304. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

305. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

306. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

308. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

309. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

310. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

311. ИБЪР Категория: Резерват;

312. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

313. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

314. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

315. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

316. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

317. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

318. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

319. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

320. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

321. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

323. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

324. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

325. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

326. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

327. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

328. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

330. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

331. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

332. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

333. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

334. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

335. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

336. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

337. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

338. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

339. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

340. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

341. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

342. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

343. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

344. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

345. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

346. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

347. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

348. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

349. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

350. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

351. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

352. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

353. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

354. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

355. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

356. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

357. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

358. КАТУНА Категория: Защитена местност;

359. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

360. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

361. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

362. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

363. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

364. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

365. КИТКА Категория: Резерват;

366. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

367. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

368. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

369. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

370. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

371. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

372. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

373. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

374. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

375. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

376. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

377. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

378. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

379. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

380. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

381. КОМПЛЕКС АЛЕКО - ТЕЛИКА Категория: Защитена местност;

382. КОНГУРА Категория: Резерват;

383. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

384. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

385. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

386. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

387. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

388. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

389. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

390. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

391. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

392. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

393. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

394. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

395. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

396. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

397. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

398. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

399. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

400. КОСОВО Категория: Защитена местност;

401. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

402. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

403. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

404. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

405. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

406. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

407. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

408. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

409. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

410. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

411. КУПЕНА Категория: Резерват;

412. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

413. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

414. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

415. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

416. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

417. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

418. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

419. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

420. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

421. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

422. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

423. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

424. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

425. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

426. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

427. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

428. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

429. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

430. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

431. ЛИВАДИ МОРЯНЦИ Категория: Защитена местност;

432. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

433. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

434. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

435. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

436. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

437. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

438. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

439. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

440. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

441. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

442. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

443. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

444. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

445. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

446. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

447. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

448. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

449. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

450. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

451. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

452. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

453. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

454. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

455. МАЛКО НЕГОВАНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

456. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

457. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

458. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

459. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

460. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

461. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

462. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

463. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

464. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

465. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

466. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

467. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

468. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

469. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

470. МАРИНА Категория: Защитена местност;

471. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

472. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

473. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

474. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

475. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

476. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

477. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

478. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

479. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

480. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

481. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

482. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

483. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

484. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

485. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

486. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

487. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

488. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

489. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

490. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

491. МИЛКА Категория: Резерват;

492. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

493. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

494. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

495. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

496. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

497. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

498. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

499. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

500. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

501. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

502. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

503. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

504. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

505. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

506. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

507. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

508. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

509. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

510. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

511. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

512. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

513. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

514. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

515. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

516. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

517. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

518. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

519. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

520. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

521. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

522. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

523. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

524. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

525. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

526. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

527. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

528. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

529. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

530. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

531. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

535. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

541. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

548. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

550. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

555. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

569. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

574. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

587. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

589. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

590. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

591. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

592. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

593. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

594. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

595. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

596. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

597. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

598. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

599. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

600. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

601. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

602. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

603. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

604. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

605. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

606. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

607. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

608. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

609. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

610. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

611. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

612. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

613. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

614. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

615. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

616. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

617. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

618. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

619. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

620. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

621. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

622. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

623. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

624. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

625. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

626. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

627. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

628. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

629. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

630. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

631. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

632. ОСТЪР КАМЪК Категория: Природна забележителност;

633. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

634. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

635. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

636. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

637. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

638. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

639. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

640. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

641. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

642. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

643. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

644. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

645. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

646. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

647. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

648. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

649. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

650. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

651. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

652. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

653. ПЕРСИНСКИ БЛАТА Категория: Поддържан резерват;

654. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

655. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

656. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

657. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

658. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

659. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

660. ПЕЩЕРА БАШОВИШКИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

661. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

662. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

663. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

664. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

667. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

668. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

670. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

671. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

672. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРА ЧЕРНИЯТ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

702. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

703. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

704. ПИРИН Категория: Национален парк;

705. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

706. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

707. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

708. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

709. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

710. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

711. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

712. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

713. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

714. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

715. ПОДА Категория: Защитена местност;

716. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

717. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

718. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

719. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

720. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

721. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

722. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

723. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

724. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

725. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

726. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

727. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

728. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

729. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

730. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

731. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

732. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

733. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

734. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

735. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

736. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

737. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

738. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

739. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

740. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

741. РАВЕН Категория: Защитена местност;

742. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

743. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

744. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

745. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

746. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

747. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

748. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

749. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

750. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

751. РИБИНО Категория: Защитена местност;

752. РИЛА Категория: Национален парк;

753. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

754. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

755. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

756. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

757. РОВНО Категория: Защитена местност;

758. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

759. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

760. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

761. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

762. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

763. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

764. РОПОТАМО Категория: Резерват;

765. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

766. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

767. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

768. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

769. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

770. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

771. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

772. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

773. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

774. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

775. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

776. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

777. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

778. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

779. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

780. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

781. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

782. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

783. СЕРАПИОНОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

784. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

785. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

786. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

787. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

788. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

789. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

790. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

791. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

792. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

793. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

794. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

795. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

796. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

797. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

798. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

799. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

800. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

801. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

802. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

803. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

819. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНИЯТ МОСТ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ МОМАТА Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

837. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

839. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

840. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

841. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

842. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

843. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

844. СКОКА Категория: Природна забележителност;

845. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

846. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

847. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

848. СЛОНА Категория: Защитена местност;

849. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

850. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

851. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

852. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

853. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

854. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

855. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

856. СОКОЛНА Категория: Резерват;

857. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

858. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

859. СОПОТ Категория: Защитена местност;

860. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

861. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

862. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

863. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

864. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

865. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

866. СРЕДНО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Защитена местност;

867. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

868. СРЕДОКА Категория: Резерват;

869. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

870. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

871. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

872. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

873. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

874. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

875. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

876. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

877. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

878. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

879. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

880. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

881. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

882. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

883. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

884. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

885. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

886. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

887. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

888. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

889. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

890. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

891. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

892. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

893. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

894. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

895. ТЕКТОНСКИ ГРАБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

896. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

897. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

898. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

899. ТИСАТА Категория: Резерват;

900. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

901. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

902. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

903. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

904. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

905. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

906. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

907. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

908. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

909. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

910. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

911. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

912. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

913. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

914. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

915. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

916. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

917. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

918. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

919. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

920. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

921. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

922. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

923. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

924. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

925. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

926. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

927. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

928. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

929. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

930. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

931. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

932. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

933. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

934. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

935. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

936. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

937. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

938. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

939. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

940. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

941. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

942. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

943. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

944. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

945. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

946. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

947. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

948. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

949. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

950. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

951. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

952. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

953. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

954. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

955. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

956. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

957. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

958. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

959. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

960. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

961. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

962. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

963. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

964. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

965. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

966. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

967. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

968. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

969. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

970. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

971. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

972. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

973. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

974. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

975. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

976. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

977. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

978. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

979. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

980. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

981. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

982. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

983. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

984. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

985. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

986. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

987. ЧЕРНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

988. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

989. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

990. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

991. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

992. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

993. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

994. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

995. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

996. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

997. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

998. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

999. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

1000. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1001. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

1002. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

1003. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1004. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

1005. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

1006. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1007. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1008. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1009. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1010. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1011. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1012. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1013. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1014. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1015. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1016. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1017. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1018. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1019. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1020. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1021. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1022. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1023. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1024. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1025. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1026. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1027. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1028. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1029. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1030. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1033. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1034. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1035. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1041. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1042. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1046. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1047. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1049. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1051. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1052. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1054. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1060. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1061. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1063. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1065. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1067. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1068. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1074. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1077. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1080. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1082. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Гора Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Градинска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1094. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1098. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1101. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1105. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1121. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1122. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1124. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1125. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1131. Изворо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1137. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1143. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1147. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1154. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1155. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1156. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1159. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1161. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1163. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1175. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1178. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1180. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1182. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1187. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1189. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1193. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Ниска Рила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1197. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1198. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1199. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1203. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1212. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1213. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1214. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1216. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1219. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1225. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1230. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1231. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1234. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1235. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1238. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1239. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1243. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1247. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1248. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1275. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1276. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1283. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1284. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1285. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1286. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1287. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1288. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1289. Рила буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1290. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1291. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1298. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1300. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1302. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1309. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1311. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1312. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1313. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1314. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1317. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1320. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1322. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1324. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1326. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1331. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1334. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1336. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1340. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1341. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1344. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1352. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1353. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1357. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1358. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1359. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1360. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1361. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1362. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1363. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1364. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1365. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1366. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1367. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1368. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1369. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС