ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

21. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

22. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

23. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

24. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

25. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

26. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

27. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

28. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

29. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

30. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

31. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

32. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

33. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

34. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

35. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

36. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

37. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

38. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

39. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

40. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

41. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

42. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

44. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

45. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

46. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

47. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

48. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

49. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

50. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

51. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

52. БИЧ Категория: Защитена местност;

53. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

54. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

55. БЛАТНО КОКИЧЕ - М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

60. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

61. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

62. БОАТИН Категория: Резерват;

63. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

64. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

65. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

66. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

71. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

72. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

73. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

74. БОРИНО Категория: Защитена местност;

75. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

76. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

79. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

80. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

81. БОСНА Категория: Защитена местност;

82. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

83. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

84. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

85. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

86. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

87. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

88. БУКАКА Категория: Резерват;

89. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

90. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

91. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

92. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

93. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

94. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

95. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

96. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

97. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

102. ВАЯ Категория: Защитена местност;

103. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

106. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА - ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

111. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

114. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

115. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

116. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

117. ВИДА Категория: Защитена местност;

118. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

121. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

122. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

123. ВИТОША Категория: Природен парк;

124. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

125. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

128. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

129. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД СВ. ЯНА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД ЧЕСТНА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

150. ВОЛА Категория: Защитена местност;

151. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

152. ВРАНА Категория: Защитена местност;

153. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

154. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

155. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

156. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

157. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

158. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

159. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

160. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

161. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

162. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

163. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

164. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

165. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

166. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

167. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

168. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

169. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

171. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

172. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

173. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

174. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

175. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

176. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

177. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

178. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

179. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

180. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

181. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

182. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

183. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

184. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

186. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

189. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

190. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

191. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

193. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

194. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

195. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

199. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

200. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

224. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

229. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

230. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

231. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

232. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

233. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

234. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

235. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

236. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

237. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

239. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

240. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

241. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

242. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

248. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

249. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

250. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

251. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

253. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

255. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

256. ДРУМА Категория: Защитена местност;

257. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

260. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

261. ДУПКАТА Категория: Резерват;

262. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

263. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

264. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

265. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

266. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

267. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

268. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

269. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

272. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

274. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

275. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

276. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

277. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

278. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

280. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

281. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

284. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

286. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

287. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

288. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

289. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

296. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

298. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

299. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

300. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

301. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

302. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

303. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

304. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

305. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

306. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

308. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

309. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

310. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

311. ИБЪР Категория: Резерват;

312. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

313. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

314. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

315. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

316. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

317. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

318. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

319. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

320. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

321. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

322. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

323. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

324. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

325. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

326. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

327. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

328. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

329. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

330. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

331. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

332. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

333. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

334. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

335. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

336. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

337. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

338. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

339. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

340. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

341. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

342. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

343. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

344. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

345. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

346. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

347. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

348. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

349. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

350. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

353. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

358. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

359. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

360. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

361. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

362. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

363. КАТУНА Категория: Защитена местност;

364. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

365. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

366. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

367. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

368. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

369. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

370. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

371. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

372. КИТКА Категория: Резерват;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

375. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

376. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

379. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

380. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

381. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

382. КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

383. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

384. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

385. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

386. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

387. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

388. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

389. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

390. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

391. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

392. КОНГУРА Категория: Резерват;

393. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

394. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

395. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

396. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

397. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

398. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

399. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

400. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

404. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

405. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

406. КОРИЯТА - ГОРА ОТ ПОЛСКИ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА - ЕСТЕСТВЕНА ГОРА ОТ ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Защитена местност;

408. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

409. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

410. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

411. КОСОВО Категория: Защитена местност;

412. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

413. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

414. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

415. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

416. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

417. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

418. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

419. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

420. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

421. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

422. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

423. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

424. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

425. КУПЕНА Категория: Резерват;

426. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

427. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

428. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

429. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

430. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

431. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

432. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

433. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

434. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

435. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

436. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

437. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

438. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

439. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

440. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

441. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

442. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

443. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

444. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

445. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

446. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

447. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

448. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

449. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

450. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

451. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

452. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

453. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

454. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

455. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

456. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

457. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

458. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

459. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

460. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

461. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

462. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

463. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

464. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

465. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

466. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

467. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

468. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

469. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

470. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

471. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

472. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

473. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

474. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

475. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

476. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

477. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

478. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

479. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

480. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

481. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

482. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

483. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

484. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

485. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

486. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

487. МАРИНА Категория: Защитена местност;

488. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

489. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

490. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

491. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

492. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

493. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

494. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

495. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

496. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

497. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

498. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

499. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

500. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

501. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

502. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

503. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

504. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

505. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

506. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

507. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

508. МИЛКА Категория: Резерват;

509. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

510. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

511. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

512. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

513. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

514. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

515. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

516. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

517. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

518. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

519. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

520. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

521. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

522. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

523. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

524. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

525. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

526. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

527. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

528. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

529. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

530. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

531. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

532. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

533. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

534. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

546. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

552. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР - ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

563. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР - с. Костур Категория: Природна забележителност;

564. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

570. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

585. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

588. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

589. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

590. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

591. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

599. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

600. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

601. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

602. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

603. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

604. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

605. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

606. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

607. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

608. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

609. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

610. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

611. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

612. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

613. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

614. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

615. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

616. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

617. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

618. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

619. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

620. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

621. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

622. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

623. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

624. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

625. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

626. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

627. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

628. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

629. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

630. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

631. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

632. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

633. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

634. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

635. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

636. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

637. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

638. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

639. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

640. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

641. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

642. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

643. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

646. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

647. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

648. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

649. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

650. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

651. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

652. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

653. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

654. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

655. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

656. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

657. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

658. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

659. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

660. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

661. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

662. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

663. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

664. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

665. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

667. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

668. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

669. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

670. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

671. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

672. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

673. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

674. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

675. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

676. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

677. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

678. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

680. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

706. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

707. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

708. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

709. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

710. ПИРИН Категория: Национален парк;

711. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

712. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

713. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

714. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

715. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

716. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

717. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

718. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

719. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

720. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

721. ПОДА Категория: Защитена местност;

722. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

723. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

724. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

725. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

726. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

727. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

728. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

729. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

730. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

731. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

732. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

733. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

734. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

735. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

736. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

737. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

738. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

739. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

740. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

743. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

744. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

745. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

746. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

747. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

748. РАВЕН Категория: Защитена местност;

749. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

750. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

751. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

752. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

753. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

754. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

755. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

756. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

757. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

758. РИБИНО Категория: Защитена местност;

759. РИЛА Категория: Национален парк;

760. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

761. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

762. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

763. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

764. РОВНО Категория: Защитена местност;

765. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

766. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

767. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

768. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

769. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

770. РОПОТАМО Категория: Резерват;

771. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

772. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

773. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

774. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

775. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

776. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

777. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

778. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

779. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

780. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

781. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

782. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

783. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

784. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

785. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

786. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

787. СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

788. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

789. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

790. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

791. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

792. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

793. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

794. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

795. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

796. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

797. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

798. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

799. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

800. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

801. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

802. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

803. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

804. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

805. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

827. СКОКА Категория: Природна забележителност;

828. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

829. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

830. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

831. СЛОНА Категория: Защитена местност;

832. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

833. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

834. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

835. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

836. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

837. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

838. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

839. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

840. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

841. СОКОЛНА Категория: Резерват;

842. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

843. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

844. СОПОТ Категория: Защитена местност;

845. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

846. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

847. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

848. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

849. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

850. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

851. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

852. СРЕДОКА Категория: Резерват;

853. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

854. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

855. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

856. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

857. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

858. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

859. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

860. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

861. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

862. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

863. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

864. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

865. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

866. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

867. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

868. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

869. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

870. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

871. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

872. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

873. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

874. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

875. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

876. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

877. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

878. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

879. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

880. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

881. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

882. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

883. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

884. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

885. ТИСАТА Категория: Резерват;

886. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

887. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

888. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

889. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

890. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

891. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

892. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

893. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

894. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

895. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

896. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

897. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

898. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

899. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

900. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

901. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

902. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

903. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

904. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

905. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

906. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

907. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

908. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

909. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

910. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

911. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

912. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

913. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

914. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

915. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

916. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

917. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

918. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

919. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

920. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

921. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

922. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

923. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

924. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

925. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

926. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

927. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

928. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

929. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

930. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

931. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

932. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

933. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

934. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

935. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

936. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

937. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

938. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

939. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

940. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

941. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

942. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

943. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

944. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

945. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

946. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

947. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

948. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

949. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

950. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

951. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

952. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

953. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

954. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

955. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

956. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

957. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

958. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

959. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

960. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

961. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

962. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

963. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

964. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

965. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

966. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

967. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

968. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

969. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

970. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

971. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

972. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

973. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

974. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

976. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

977. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

978. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

979. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

980. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

981. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

982. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

983. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

984. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

985. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

986. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

987. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

988. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

989. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

990. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

991. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

992. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

993. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

994. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

995. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

996. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

997. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

998. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

999. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1000. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1001. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1002. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1003. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1004. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1005. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1006. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1007. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1008. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1009. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1010. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1011. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1012. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1013. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1014. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1015. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1016. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1017. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1018. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1019. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1020. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1021. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1022. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1026. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1027. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1028. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1030. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1031. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1033. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1035. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1043. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1044. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1046. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1047. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1049. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1052. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1053. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1055. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1057. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1059. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1060. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1066. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1072. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1074. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1083. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1090. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1095. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1097. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1108. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1113. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1114. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1121. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1123. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1132. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1134. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1145. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1155. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1157. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1162. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1172. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1173. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1183. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1189. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1191. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1195. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1198. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1199. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1203. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1208. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1216. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1221. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1222. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1226. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1229. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1230. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1235. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1238. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1239. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1276. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1277. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1278. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1279. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1280. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1281. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1288. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1290. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1292. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1299. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1301. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1303. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1304. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1308. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1314. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1316. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1317. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1324. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1330. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1334. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1336. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1339. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1341. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1355. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1357. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1358. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1359. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС