ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАБУ Категория: Природна забележителност;

21. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

22. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

23. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

24. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

25. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

26. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

27. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

28. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

29. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

30. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

31. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

32. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

33. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

34. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

35. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

36. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

37. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

38. БЕЗДЕНСКИ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

44. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

46. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

47. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

48. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

49. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

50. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

51. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

52. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

53. БИЧ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

55. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

61. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

62. БОАТИН Категория: Резерват;

63. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

64. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

65. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

66. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

71. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

72. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

73. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

74. БОРИНО Категория: Защитена местност;

75. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

76. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

79. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

80. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

81. БОСНА Категория: Защитена местност;

82. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

83. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

84. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

85. БРЕСТНИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

86. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

87. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

88. БУКАКА Категория: Резерват;

89. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

90. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

91. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

92. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

93. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

94. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

95. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

96. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

97. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАЯ Категория: Защитена местност;

102. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

111. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

112. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

114. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

115. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

116. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

117. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

118. ВИДА Категория: Защитена местност;

119. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

121. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

122. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

123. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

124. ВИТОША Категория: Природен парк;

125. ВКАМЕНЕНАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

126. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

128. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

129. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

130. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА В МЕСТНОСТТА КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

153. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

154. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

155. ВОЛА Категория: Защитена местност;

156. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

157. ВРАНА Категория: Защитена местност;

158. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

159. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

160. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

161. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

162. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

163. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

164. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

165. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

166. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

169. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

171. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

172. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

173. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

174. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

175. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

176. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

177. ГЕНДЖОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

178. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

179. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

180. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

181. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

182. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

183. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

184. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

186. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

189. ГОЛЕМИЯТ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

190. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

191. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

193. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

194. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

195. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

196. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

197. ГОРАТА НА БОРЯНА Категория: Защитена местност;

198. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

199. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

200. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

201. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

202. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

203. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

204. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

205. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

206. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

207. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

208. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

209. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

210. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

211. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

212. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

213. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

214. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

215. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

216. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

217. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

218. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

219. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

220. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

221. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

223. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

224. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

225. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

226. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

227. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

228. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

229. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

230. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

231. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

232. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

233. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

234. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

235. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

236. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

237. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

238. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

239. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

240. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

241. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

243. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

244. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

248. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

249. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

250. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

251. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

252. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ Категория: Защитена местност;

253. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

254. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

255. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

256. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

257. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

258. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

259. ДРУМА Категория: Защитена местност;

260. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

261. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

262. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

263. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

264. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

265. ДУПКАТА Категория: Резерват;

266. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

267. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

268. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

269. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

270. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

271. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

272. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

273. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

274. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

275. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

276. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

277. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

278. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

279. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

280. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

281. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

283. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

284. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

285. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

287. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

288. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

289. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

290. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

291. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

292. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

293. ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Защитена местност;

295. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

296. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

297. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

298. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

299. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

300. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

301. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

302. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

303. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

304. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

305. ЗАЛИВ КОРАЛ Категория: Защитена местност;

306. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

307. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

308. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

309. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

310. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

311. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

312. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

313. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

314. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

315. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

316. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

317. ИБЪР Категория: Резерват;

318. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

319. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

320. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

321. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

322. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

323. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

324. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

325. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

326. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

327. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

328. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

330. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

331. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

332. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

333. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

334. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

335. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

336. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

337. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

338. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

339. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

340. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

341. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

342. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

343. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

344. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

345. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

346. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

347. КАМЧИЙСКИ ПЯСЪЦИ Категория: Защитена местност;

348. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

349. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

350. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

351. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

352. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

353. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

354. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

358. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

359. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

360. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

361. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

362. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

363. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

364. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

365. КАТУНА Категория: Защитена местност;

366. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

367. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

368. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

369. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

370. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

371. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

372. КИТКА Категория: Резерват;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

375. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

376. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

379. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

380. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

381. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

382. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

383. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

384. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

385. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

386. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

387. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

388. КОМПЛЕКС АЛЕКО - ТЕЛИКА Категория: Защитена местност;

389. КОНГУРА Категория: Резерват;

390. КОНСКАТА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

391. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

392. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

393. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

394. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

395. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

396. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

397. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

398. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

399. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

404. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

405. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

406. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

407. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

408. КОСОВО Категория: Защитена местност;

409. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

410. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

411. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

412. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

413. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

414. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

415. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

416. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

417. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

418. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

419. КУПЕНА Категория: Резерват;

420. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

421. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

422. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

423. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

424. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

425. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

426. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

427. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

428. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

429. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

430. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

431. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

432. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

433. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

434. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

435. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

436. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

437. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

438. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

439. ЛИВАДИ МОРЯНЦИ Категория: Защитена местност;

440. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

441. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

442. ЛИЛОВ ВИР Категория: Природна забележителност;

443. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

444. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

445. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

446. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

447. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

448. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

449. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

450. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

451. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

452. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

453. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

454. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

455. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

456. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

457. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

458. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

459. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

460. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

461. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

462. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

463. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

464. МАЛКО НЕГОВАНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

465. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

466. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

467. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

468. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

469. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

470. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

471. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

472. МАНАСТИРСКА СТЪЛБА Категория: Защитена местност;

473. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

474. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

475. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

476. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

477. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

478. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

479. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

480. МАРИНА Категория: Защитена местност;

481. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

482. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

483. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

484. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

485. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

486. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

487. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

488. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

489. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

490. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

491. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

492. МЕСТНОСТТА ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

493. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

494. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

495. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

496. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

497. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

498. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

499. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

500. МИЛАДИНИЦА Категория: Защитена местност;

501. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

502. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

503. МИЛКА Категория: Резерват;

504. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

505. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

506. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

507. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

508. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

509. МОМАТА Категория: Природна забележителност;

510. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

511. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

512. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

513. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

514. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

515. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

516. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

517. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

518. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

519. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

520. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

521. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

522. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

523. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

524. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

525. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

526. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

527. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

528. НАХОДИЩА НА АЛПИЙСКИ ТРИТОН В РУЙ ПЛАНИНА Категория: Защитена местност;

529. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

530. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

531. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

538. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА - ВЪЛЧА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

555. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

557. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

564. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

569. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕНЕНИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

574. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕНЕНИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

575. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

581. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН - СЕЛО ДРАНГОВО Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

587. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

588. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

589. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

590. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

592. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

598. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

600. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Защитена местност;

601. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

602. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

603. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

604. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

605. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

606. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

607. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

608. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

609. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

610. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

611. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

612. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

613. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

614. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

615. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

616. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

617. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

618. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

619. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

620. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

621. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

622. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

623. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

624. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

625. ОРЛИЦА Категория: Резерват;

626. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

627. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

628. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

629. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

630. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

631. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

632. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

633. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

634. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

635. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

636. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

637. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

638. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

639. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

640. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

641. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

642. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

643. ОСТРОВ ТИМОК Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

646. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

647. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

648. ОСТЪР КАМЪК Категория: Природна забележителност;

649. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

650. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

651. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

652. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

653. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

654. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

655. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

656. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

657. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

658. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

659. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

660. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

661. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

662. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

663. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

664. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

665. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

666. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

667. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

668. ПЕРСИНСКИ БЛАТА Категория: Поддържан резерват;

669. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

670. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

671. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

672. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

673. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

674. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

675. ПЕЩЕРА БАШОВИШКИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРА ЧЕРНИЯТ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

706. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

707. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

708. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

709. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

710. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

711. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

712. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

713. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

714. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

715. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

716. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

717. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

718. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

719. ПИРИН Категория: Национален парк;

720. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

721. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

722. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

723. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

724. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

725. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

726. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

727. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

728. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

729. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

730. ПОДА Категория: Защитена местност;

731. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

732. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

733. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

734. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

735. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

736. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

737. ПОРЕЧИЕ НА РЕКА БОТУНЯ Категория: Защитена местност;

738. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

739. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

740. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

741. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

742. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

743. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

744. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

745. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

746. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

747. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

748. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

749. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

750. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

751. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

752. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

753. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

754. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

755. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

756. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

757. РАВЕН Категория: Защитена местност;

758. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

759. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

760. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

761. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

762. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

763. РЕКА БЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

764. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

765. РЕКА ЛОМ Категория: Защитена местност;

766. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

767. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

768. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

769. РИБИНО Категория: Защитена местност;

770. РИЛА Категория: Национален парк;

771. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

772. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

773. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

774. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

775. РОВНО Категория: Защитена местност;

776. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

777. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

778. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

779. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

780. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

781. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

782. РОПОТАМО Категория: Резерват;

783. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

784. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

785. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

786. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

787. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

788. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

789. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

790. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

791. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

792. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

793. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

794. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

795. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

796. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

797. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

798. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

799. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

800. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

801. СЕРАПИОНОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

802. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

803. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

804. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

805. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

806. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

807. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

808. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

809. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

810. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

811. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

812. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

837. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНИЯТ МОСТ Категория: Природна забележителност;

839. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

840. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

841. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

842. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

843. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

844. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

845. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

846. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

847. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

848. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

849. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

850. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

851. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

852. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

853. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

854. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

855. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

856. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

857. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

858. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

859. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

860. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

861. СКОКА Категория: Природна забележителност;

862. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

863. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

864. СЛАДУН Категория: Защитена местност;

865. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

866. СЛОНА Категория: Защитена местност;

867. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

868. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

869. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

870. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

871. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

872. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

873. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

874. СОКОЛНА Категория: Резерват;

875. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

876. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

877. СОПОТ Категория: Защитена местност;

878. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

879. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

880. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

881. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

882. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

883. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

884. СРЕДНО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Защитена местност;

885. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

886. СРЕДОКА Категория: Резерват;

887. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

888. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

889. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

890. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

891. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

892. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

893. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

894. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

895. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

896. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

897. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

898. СТОЛО Категория: Природна забележителност;

899. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

900. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

901. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

902. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

903. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

904. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

905. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

906. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

907. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

908. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

909. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

910. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

911. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

912. СЪДИЛИЩЕТО Категория: Защитена местност;

913. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

914. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

915. ТЕКТОНСКИ ГРАБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

916. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

917. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

918. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

919. ТИСАТА Категория: Резерват;

920. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

921. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

922. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

923. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

924. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

925. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

926. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

927. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

928. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

929. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

930. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

931. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

932. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

933. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

934. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

935. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

936. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

937. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

938. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

939. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

940. ТУФЕСТА ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

941. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

942. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

943. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

944. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

945. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

946. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

947. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

948. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

949. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

950. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

951. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

952. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

953. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

954. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

955. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

956. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

957. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

958. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

959. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

960. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

961. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

962. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

963. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

964. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

965. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

966. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

967. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

968. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

969. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

970. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

971. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

972. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

973. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

974. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

975. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

976. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

977. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

978. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

979. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

980. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

981. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

982. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

983. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

984. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

985. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

986. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

987. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

988. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

989. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

990. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

991. ЦОЧОВ ВИР Категория: Природна забележителност;

992. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

993. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

994. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

995. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

996. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

997. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

998. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

999. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

1000. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

1001. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

1002. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

1003. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

1004. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

1005. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

1006. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

1007. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

1008. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

1009. ЧЕРНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1010. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

1011. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

1012. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

1013. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

1014. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

1015. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

1016. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

1017. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

1018. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

1019. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

1020. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

1021. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

1022. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1023. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

1024. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

1025. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1026. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

1027. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

1028. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1029. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1030. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1031. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1032. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1033. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1034. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1035. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1036. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1037. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1038. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1039. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1040. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1041. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1042. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1043. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1044. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1045. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1046. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1047. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1048. ЯЗОВИР МРАМОР Категория: Защитена местност;

1049. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1050. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1051. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1052. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1053. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1056. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1058. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1061. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1062. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1065. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1070. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1072. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1074. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1075. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1077. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1083. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1084. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1088. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1090. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1097. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1101. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1105. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Гора Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1113. Градинска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1120. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1123. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1125. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1127. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1133. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1138. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1143. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1144. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1151. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1153. Изворо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1159. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1162. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1164. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1178. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1180. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1187. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1195. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1198. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1199. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1202. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1203. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1204. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1209. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1214. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1215. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Ниска Рила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1217. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1219. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1220. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1222. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1229. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1234. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1236. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1238. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1239. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1241. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1247. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1248. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1252. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1253. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1260. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1261. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1265. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1269. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1270. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1275. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1276. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1305. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1307. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1309. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1311. Рила буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1313. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1321. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1322. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1324. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1328. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1332. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1333. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1335. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1336. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1340. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1342. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1345. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1346. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1348. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1351. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1352. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1353. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1357. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1358. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1359. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1360. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1361. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1362. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1363. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1364. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1365. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1366. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1367. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1368. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1369. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1370. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1371. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1372. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1373. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1374. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1375. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1376. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1377. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1378. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1379. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1380. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1381. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1382. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1383. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1384. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1385. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1386. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1387. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1388. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1389. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1390. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1391. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС