ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

20. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

21. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;

22. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

23. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

24. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

25. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

26. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

27. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

28. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

29. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

30. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

31. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

32. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

33. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

34. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

35. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

36. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

37. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;

38. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИНТАШ Категория: Природна забележителност;

44. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

45. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

46. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

47. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

48. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

49. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

50. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

51. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

52. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

53. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

54. БИЧ Категория: Защитена местност;

55. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;

61. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

62. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

63. БОАТИН Категория: Резерват;

64. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

65. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

66. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

67. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

71. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

72. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

73. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

74. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

75. БОРИНО Категория: Защитена местност;

76. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

77. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

79. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

80. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

81. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

82. БОСНА Категория: Защитена местност;

83. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

84. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

85. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

86. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

87. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

88. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

89. БУКАКА Категория: Резерват;

90. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

91. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;

92. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

93. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

94. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

95. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

96. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

97. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

98. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

100. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

102. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

103. ВАЯ Категория: Защитена местност;

104. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

108. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

110. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

111. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

112. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

113. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

114. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

115. ВИДА Категория: Защитена местност;

116. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

117. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

118. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

119. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

120. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

121. ВИТОША Категория: Природен парк;

122. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

123. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

124. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

125. ВОДЕНИЦИТЕ - малки образувания Категория: Природна забележителност;

126. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

127. ВОДНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

128. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

129. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА РЕКА БУКОВСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД СВ. ЯНА Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАДА - ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА, река Санданска Бистрица Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

146. ВОЛА Категория: Защитена местност;

147. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

148. ВРАНА Категория: Защитена местност;

149. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

150. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

151. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

152. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

153. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

154. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

155. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

156. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

157. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

158. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

159. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

160. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

161. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

162. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

163. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

164. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

165. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

166. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

167. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

168. ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

169. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

170. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

171. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

172. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

173. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

174. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

175. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

176. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

177. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

178. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;

179. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

180. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

181. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

182. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

183. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

184. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

186. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

187. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

188. ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

189. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

190. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

191. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

192. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

193. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

194. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

195. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

196. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

197. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

198. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

199. ГОРЧОВА ВОДА Категория: Природна забележителност;

200. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

201. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

202. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

203. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

204. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

205. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

207. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

208. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

209. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

210. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

211. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

212. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;

213. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

214. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

215. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

216. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

217. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

221. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

222. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

224. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

225. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

226. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

227. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРМЕНИКА Категория: Защитена местност;

229. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

230. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

231. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

232. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

233. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

234. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

235. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

236. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

237. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

238. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

239. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

240. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

241. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

245. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

246. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;

247. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

248. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

249. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

250. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

251. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

252. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

253. ДРУМА Категория: Защитена местност;

254. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

255. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

256. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

257. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

258. ДУПКАТА Категория: Резерват;

259. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

260. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

261. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

262. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

263. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

264. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

265. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

266. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

267. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

268. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

269. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

270. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

271. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

272. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

273. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

274. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

275. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

276. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

277. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

278. ЕКОПАРК - УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - ВАРНА Категория: Защитена местност;

279. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

280. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

283. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

284. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

285. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

287. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

288. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

298. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

299. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

300. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

301. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

302. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

303. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

305. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

308. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

309. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

310. ИБЪР Категория: Резерват;

311. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

312. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

314. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

315. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

316. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

317. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

318. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

319. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

320. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

321. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

323. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

324. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

325. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

326. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

327. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

328. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;

329. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

330. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

331. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

332. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

333. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

334. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

335. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

336. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

337. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

338. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

339. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

340. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

341. КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

342. КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

343. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;

344. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

345. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

346. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

347. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

348. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

349. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

350. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

351. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

353. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

355. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

356. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

358. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

359. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

360. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

361. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

362. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

363. КАТУНА Категория: Защитена местност;

364. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

365. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

366. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

367. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

368. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

369. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

370. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

371. КИТКА Категория: Резерват;

372. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

375. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

376. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

377. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

378. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

379. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

380. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

381. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

382. КОЗИЯ КАМЪК - СКАЛНО ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;

383. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

384. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

385. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

386. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

387. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

388. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;

389. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

390. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

391. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

392. КОНГУРА Категория: Резерват;

393. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

394. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

395. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

396. КОНЯ Категория: Природна забележителност;

397. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

398. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

399. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

400. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА Категория: Природна забележителност;

404. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

405. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

406. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

407. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

408. КОРИЯТА - вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;

409. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

410. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

411. КОСОВО Категория: Защитена местност;

412. КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

413. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

414. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

415. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

416. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

417. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

418. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

419. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

420. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

421. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

422. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

423. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

424. КРУШЕ Категория: Защитена местност;

425. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

426. КУПЕНА Категория: Резерват;

427. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

428. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

429. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

430. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

431. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

432. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

433. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

434. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

435. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

436. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

437. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

438. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

439. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

440. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

441. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

442. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

443. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

444. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

445. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

446. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

447. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

448. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

449. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

450. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

451. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

452. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

453. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

454. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

455. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

456. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

457. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

458. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

459. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

460. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

461. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

462. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

463. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

464. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

465. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

466. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

467. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

468. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

469. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

470. МААРАТА Категория: Природна забележителност;

471. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

472. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

473. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

474. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

475. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

476. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

477. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

478. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

479. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

480. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

481. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

482. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

483. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

484. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

485. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

486. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

487. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

488. МАРИНА Категория: Защитена местност;

489. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

490. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

491. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

492. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

493. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;

494. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

495. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

496. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

497. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

498. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

499. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

500. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

501. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

502. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

503. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

504. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

505. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

506. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

507. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

508. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

509. МИЛКА Категория: Резерват;

510. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

511. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

512. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

513. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

514. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

515. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

516. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

517. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

518. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

519. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

520. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

521. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

522. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

523. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

524. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

525. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

526. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

527. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

528. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

529. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

530. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

531. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

532. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

533. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

534. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

536. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

546. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ ХАЛКА БАИР Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

552. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

556. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

559. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

560. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

565. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА КАСПИЙСКА И ОБИКНОВЕНА БЛАТНА КОСТЕНУРКА В МЕСТНОСТТА Наково кладенче Категория: Природна забележителност;

568. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- МЕСТНОСТ ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

577. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

589. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

590. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

595. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;

597. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

600. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;

601. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

602. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

603. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

604. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

605. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

606. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

607. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

608. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

609. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

610. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

611. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

612. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

613. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

614. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

615. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

616. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

617. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

618. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

619. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

620. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

621. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

622. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

623. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

624. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

625. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

626. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

627. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

628. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

629. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

630. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

631. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

632. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

633. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

634. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

635. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

636. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

637. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

638. ОСМАР Категория: Защитена местност;

639. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

640. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

641. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

642. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

643. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

645. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

646. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

647. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

648. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

649. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

650. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

651. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

652. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

653. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

654. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

655. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

656. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

657. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

658. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

659. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

660. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

661. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

662. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

663. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

664. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

666. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

667. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

668. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

669. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

670. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

671. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

672. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

673. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

674. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

675. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

676. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

677. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

680. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

703. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

704. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

705. ПИРИН Категория: Национален парк;

706. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

707. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

708. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

709. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

710. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

711. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

712. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

713. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

714. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

715. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

716. ПОДА Категория: Защитена местност;

717. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

718. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

719. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

720. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

721. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

722. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

723. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

724. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

725. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

726. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

727. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

728. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

729. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

730. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

731. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

732. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

733. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

734. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

735. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

736. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

737. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

738. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;

739. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;

740. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

743. РАВЕН Категория: Защитена местност;

744. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

745. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

746. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

747. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

748. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

749. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

750. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

751. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

752. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

753. РИБИНО Категория: Защитена местност;

754. РИЛА Категория: Национален парк;

755. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

756. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

757. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

758. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

759. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

760. РОВНО Категория: Защитена местност;

761. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

762. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

763. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

764. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

765. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

766. РОПОТАМО Категория: Резерват;

767. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

768. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

769. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

770. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;

771. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

772. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

773. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

774. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

775. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

776. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

777. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

778. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

779. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

780. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

781. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

782. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;

783. СВАТБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

784. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

785. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

786. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

787. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

788. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

789. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

790. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

791. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

792. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

793. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

794. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

795. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

796. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

797. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

798. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

799. СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

800. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

801. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

802. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

803. СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

822. СКОКА Категория: Природна забележителност;

823. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

824. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

825. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

826. СЛОНА Категория: Защитена местност;

827. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

828. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

829. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

830. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

831. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

832. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

833. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

834. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

835. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

836. СОКОЛНА Категория: Резерват;

837. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

838. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

839. СОПОТ Категория: Защитена местност;

840. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

841. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

842. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

843. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

844. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

845. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

846. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

847. СРЕДОКА Категория: Резерват;

848. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

849. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

850. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

851. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

852. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

853. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

854. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

855. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

856. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

857. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

858. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

859. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

860. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

861. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

862. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

863. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

864. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

865. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

866. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

867. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

868. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

869. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

870. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

871. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

872. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

873. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

874. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

875. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

876. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

877. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

878. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

879. ТИСАТА Категория: Резерват;

880. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

881. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

882. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

883. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

884. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

885. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

886. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

887. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

888. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

889. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

890. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

891. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

892. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

893. ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

894. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

895. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

896. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

897. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

898. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

899. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

900. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

901. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

902. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

903. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

904. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

905. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

906. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

907. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

908. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

909. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

910. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

911. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

912. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

913. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

914. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

915. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

916. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

917. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

918. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

919. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

920. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

921. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

922. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

923. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

924. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

925. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

926. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

927. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

928. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

929. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

930. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

931. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

932. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

933. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

934. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

935. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

936. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

937. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

938. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

939. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

940. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

941. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

942. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

943. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

944. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

945. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

946. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

947. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

948. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

949. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

950. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

951. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

952. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

953. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;

954. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

955. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

956. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

957. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

958. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

959. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

960. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

961. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

962. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

963. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

964. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

965. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

966. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

967. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

968. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

969. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

970. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

971. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

972. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

973. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

974. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

976. ЧЕСТНА - ВОДОПАД - ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

977. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

978. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

979. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

980. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

981. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

982. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

983. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

984. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

985. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

986. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

987. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

988. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕР КЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

989. ЧУДНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

990. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

991. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

992. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

993. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

994. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

995. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

996. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

997. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

998. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

999. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1000. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1001. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1002. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1003. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1004. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1005. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1006. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1007. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1008. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1009. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1010. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

1011. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1012. ЯНКЬОВЕЦ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

1013. ЯНКЬОВЕЦ - НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;

1014. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1015. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1016. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1017. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1018. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1019. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1020. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1021. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1022. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1023. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1025. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1026. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1027. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1028. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1029. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1030. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1031. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1032. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1033. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1034. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1035. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1036. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1038. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1040. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1044. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1046. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1047. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1048. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1049. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1050. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1052. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1054. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1055. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1058. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1061. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1064. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1067. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1069. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1078. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1081. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1085. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1088. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1090. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1092. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1098. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1103. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1108. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1109. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1112. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1118. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1124. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1127. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1135. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1138. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1147. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1150. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1151. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1152. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1157. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1158. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1160. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1166. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1167. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1169. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1170. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1171. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1172. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1173. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1184. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1185. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1186. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1190. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1193. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1198. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1202. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1204. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1212. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Пещера Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1217. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1218. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1222. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1225. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1230. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1270. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1271. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1272. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1273. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1274. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1276. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1277. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1284. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1286. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1288. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1292. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1295. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1297. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1299. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1300. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1303. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1312. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1313. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1320. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1326. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1330. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1331. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1332. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1335. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1336. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1337. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1342. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1347. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1348. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1349. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1354. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС