ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

21. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

22. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

23. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

24. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

25. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

26. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

27. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

28. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

29. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

30. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

31. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

32. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

33. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

34. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

35. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

36. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

37. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

38. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

39. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

40. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

42. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

43. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

44. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

46. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

47. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

48. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

49. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

50. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

51. БИЧ Категория: Защитена местност;

52. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

53. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

55. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

60. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

61. БОАТИН Категория: Резерват;

62. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

63. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

64. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

65. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

66. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

70. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

71. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

72. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

73. БОРИНО Категория: Защитена местност;

74. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

75. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

76. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

78. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

79. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

80. БОСНА Категория: Защитена местност;

81. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

82. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

83. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

84. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

85. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

86. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

87. БУКАКА Категория: Резерват;

88. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

89. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

90. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

91. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

92. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

93. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

94. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

95. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

96. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

97. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

99. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАЯ Категория: Защитена местност;

101. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

102. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

106. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

111. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

112. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

114. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

115. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

116. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

117. ВИДА Категория: Защитена местност;

118. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

119. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

121. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

122. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

123. ВИТОША Категория: Природен парк;

124. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

125. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

126. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

128. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

129. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

130. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

153. ВОЛА Категория: Защитена местност;

154. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

155. ВРАНА Категория: Защитена местност;

156. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

157. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

158. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

159. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

160. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

161. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

162. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

163. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

164. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

165. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

166. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

169. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

171. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

172. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

173. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

174. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

175. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

176. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

177. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

178. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

179. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

180. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

181. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

182. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

183. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

184. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

186. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

187. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

189. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

190. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

191. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

193. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

194. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

195. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

196. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

197. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

198. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

199. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

200. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

201. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

202. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

203. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

204. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

205. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

206. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

207. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

208. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

209. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

210. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

211. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

212. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

213. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

214. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

215. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

216. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

217. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

218. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

219. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

220. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

221. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

223. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

224. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

225. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

226. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

227. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

228. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

229. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

230. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

231. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

232. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

233. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

234. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

235. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

236. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

237. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

238. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

239. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

240. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

241. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

242. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

243. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

244. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

247. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

248. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

249. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

250. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

251. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

252. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

253. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

254. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

255. ДРУМА Категория: Защитена местност;

256. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

257. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

258. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

259. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

260. ДУПКАТА Категория: Резерват;

261. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

262. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

263. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

264. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

265. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

266. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

267. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

268. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

269. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

270. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

271. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

272. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

273. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

274. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

275. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

276. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

277. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

278. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

279. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

280. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

283. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

284. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

285. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

286. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

287. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

288. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

289. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

290. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

291. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

292. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

294. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

295. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

296. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

297. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

298. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

299. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

300. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

301. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

302. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

303. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

305. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

306. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

307. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

308. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

309. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

310. ИБЪР Категория: Резерват;

311. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

312. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

313. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

314. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

315. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

316. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

317. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

318. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

319. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

320. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

321. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

322. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

323. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

324. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

325. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

326. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

327. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

328. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

330. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

331. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

332. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

333. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

334. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

335. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

336. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

337. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

338. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

339. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

340. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

341. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

342. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

343. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

344. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

345. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

346. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

347. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;

348. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;

349. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;

350. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

352. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

353. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

354. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

355. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

357. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

358. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

359. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

360. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

361. КАТУНА Категория: Защитена местност;

362. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

363. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

364. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

365. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

366. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

367. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

368. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

369. КИТКА Категория: Резерват;

370. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

371. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

372. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

373. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

374. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

375. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

376. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

377. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

378. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

379. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

380. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

381. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

382. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

383. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

384. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

385. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;

386. КОНГУРА Категория: Резерват;

387. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

388. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

389. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

390. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

391. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

392. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

393. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

394. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

395. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

396. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

397. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

398. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

399. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

401. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

402. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

403. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

404. КОСОВО Категория: Защитена местност;

405. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

406. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

407. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

408. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

409. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

410. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

411. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

412. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

413. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

414. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

415. КУПЕНА Категория: Резерват;

416. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

417. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

418. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

419. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

420. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

421. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

422. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

423. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

424. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

425. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

426. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

427. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

428. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

429. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

430. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

431. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

432. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

433. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

434. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

435. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

436. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

437. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

438. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

439. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

440. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

441. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

442. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

443. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

444. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

445. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

446. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

447. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

448. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

449. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

450. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

451. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

452. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

453. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

454. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

455. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

456. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

457. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

458. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

459. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

460. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

461. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

462. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

463. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

464. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

465. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

466. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

467. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

468. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

469. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

470. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

471. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

472. МАРИНА Категория: Защитена местност;

473. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

474. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

475. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

476. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

477. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

478. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

479. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

480. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

481. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

482. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

483. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

484. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

485. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

486. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

487. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

488. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

489. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

490. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

491. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

492. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

493. МИЛКА Категория: Резерват;

494. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

495. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

496. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

497. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

498. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

499. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

500. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

501. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

502. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

503. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

504. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

505. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

506. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

507. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

508. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

509. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

510. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

511. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

512. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

513. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

514. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

515. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

516. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

517. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

518. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

519. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

520. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

521. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

522. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

523. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

524. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

525. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

526. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

527. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

528. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

529. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

530. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

531. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

536. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

541. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

543. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

544. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

545. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

546. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

551. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

553. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

557. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

566. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

567. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

568. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

570. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

574. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

575. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

579. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

584. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

585. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Природна забележителност;

587. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

589. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

590. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

591. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

592. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

593. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

594. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

595. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

596. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

597. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

598. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

599. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

600. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

601. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

602. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

603. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

604. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

605. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

606. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

607. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

608. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

609. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

610. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

611. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

612. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

613. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

614. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

615. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

616. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

617. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

618. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

619. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

620. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

621. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

622. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

623. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

624. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

625. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

626. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

627. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

628. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

629. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

630. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

631. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

632. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

633. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;

634. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

635. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

636. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

637. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

638. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

639. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

640. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

641. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

642. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

643. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

644. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

645. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

646. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

647. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

648. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

649. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

650. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

651. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

652. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

653. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

654. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

655. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

656. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

657. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

658. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

659. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

660. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

661. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

662. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

663. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

664. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

665. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

666. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

667. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

668. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

670. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

671. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

672. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

699. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

700. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

701. ПИРИН Категория: Национален парк;

702. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

703. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

704. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

705. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

706. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

707. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

708. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

709. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

710. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

711. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

712. ПОДА Категория: Защитена местност;

713. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

714. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

715. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

716. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

717. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

718. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

719. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

720. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

721. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

722. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

723. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

724. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

725. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

726. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

727. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

728. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

729. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

730. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

731. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

732. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

733. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

734. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

735. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

736. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

737. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

738. РАВЕН Категория: Защитена местност;

739. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

740. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

741. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

742. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

743. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

744. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

745. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

746. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

747. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

748. РИБИНО Категория: Защитена местност;

749. РИЛА Категория: Национален парк;

750. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

751. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

752. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

753. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

754. РОВНО Категория: Защитена местност;

755. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

756. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

757. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

758. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

759. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

760. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

761. РОПОТАМО Категория: Резерват;

762. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

763. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

764. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

765. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

766. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

767. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

768. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

769. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

770. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

771. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

772. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

773. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

774. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

775. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

776. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

777. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

778. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

779. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

780. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

781. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

782. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

783. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

784. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

785. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

786. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

787. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

788. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

789. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

790. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

791. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

792. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

793. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

794. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

795. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

796. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

797. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

798. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

799. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

800. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

801. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

802. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

803. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

815. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ МОМАТА Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

837. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

839. СКОКА Категория: Природна забележителност;

840. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

841. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

842. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

843. СЛОНА Категория: Защитена местност;

844. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

845. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

846. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

847. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

848. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

849. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

850. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

851. СОКОЛНА Категория: Резерват;

852. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

853. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

854. СОПОТ Категория: Защитена местност;

855. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

856. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

857. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

858. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

859. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

860. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

861. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

862. СРЕДОКА Категория: Резерват;

863. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

864. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

865. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

866. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

867. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

868. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

869. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

870. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

871. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

872. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

873. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

874. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

875. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

876. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

877. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

878. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

879. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

880. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

881. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

882. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

883. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

884. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

885. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

886. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

887. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

888. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

889. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

890. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

891. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

892. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

893. ТИСАТА Категория: Резерват;

894. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

895. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

896. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

897. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

898. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

899. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

900. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

901. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

902. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

903. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

904. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

905. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

906. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

907. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

908. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

909. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

910. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

911. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

912. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

913. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

914. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

915. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

916. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

917. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

918. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

919. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

920. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

921. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

922. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

923. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

924. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

925. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

926. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

927. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

928. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

929. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

930. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

931. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

932. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

933. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

934. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

935. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

936. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

937. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

938. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

939. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

940. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

941. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

942. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

943. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

944. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

945. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

946. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

947. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

948. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

949. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

950. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

951. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

952. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

953. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

954. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

955. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

956. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

957. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

958. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

959. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

960. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

961. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

962. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

963. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

964. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

965. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

966. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

967. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

968. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

969. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

970. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

971. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

972. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

973. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

974. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

975. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

976. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

977. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

978. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

979. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

980. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

981. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

982. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

983. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

984. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

985. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

986. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

987. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

988. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

989. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

990. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

991. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

992. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

993. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

994. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

995. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

996. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

997. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

998. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

999. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1000. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1001. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1002. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1003. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1004. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1005. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1006. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1007. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1008. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1009. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1010. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1011. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1012. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1013. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1014. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1015. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1016. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1017. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1018. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1019. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1020. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1021. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1022. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1023. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1024. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1025. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1026. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1027. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1028. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1029. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1030. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1031. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1032. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1033. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1034. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1035. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1036. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1037. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1038. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1039. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1040. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1041. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1042. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1044. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1045. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1046. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1047. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1049. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1052. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1053. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1054. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1056. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1057. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1058. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1060. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1061. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1065. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1067. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1070. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1071. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1073. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1075. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Гора - Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1079. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Гора Тополяне Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1084. Градинсkа гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1087. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1093. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1094. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1096. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1098. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1101. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1104. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1109. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1114. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1115. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1116. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1117. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1118. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1121. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1122. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1124. Изворово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1130. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1133. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1134. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1135. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1139. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1143. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1144. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1146. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1148. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1151. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1152. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1154. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1156. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1163. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1166. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1169. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1170. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1173. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1176. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1178. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1182. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1183. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1185. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1186. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1188. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1189. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1190. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1196. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1198. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1203. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1204. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1206. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1207. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1208. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1209. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1210. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1218. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1222. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1223. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1226. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1230. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1231. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1234. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1239. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1240. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1248. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1249. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1257. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1275. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1276. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1277. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1278. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1279. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1280. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1281. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1282. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1289. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1291. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1293. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1297. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1300. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1301. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1302. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1304. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1305. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1311. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1312. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1313. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1315. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1316. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1317. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1318. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1324. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1325. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1327. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1332. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1335. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1336. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1337. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1340. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1342. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1344. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1347. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1351. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1353. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1354. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1357. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1358. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1359. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1360. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС